Jan Ingvald Markussen fra Dveberg i Nordland har søkt om utskiftingstillatelse for å kunne prosjektere og bygge et fabrikkfartøy spesielt designet for snøkrabbe og raudåte.

Markussen har i dag 15,47 meter lange Daniel-Andre. Fartøyet, som er bygget i 1963, har dispensasjon fra forbudet mot fiske etter snøkrabbe. I et tillegg til ervervssøknaden skriver Markussen.

«På grunn av teknologisk utvikling og krav på miljøsiden har Ørjan AS besluttet å prosjektere et nybygg som er tilpasset miljøutfordringer i arktiske strøk. Det vil derfor bli tatt kontakt med forskningsinstitusjoner for å implementere miljøvennlige energisystemer for drift av fartøyet.»

Markussen presiserer at det vil ta tid å komme frem til de beste teknologiske og miljømessige løsninger. Det vil også bli søkt om forskningsmidler til prosjektet. Fartøyet skal også tilpasset slik at personell fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet blir tilbudt nødvendige lugarer, kontor og laboratorierom om bord på fabrikkskipet.