Den indiske organisasjonen Society of Aquaculture Professionals (SAP) har publisert rapporten “Indias rekeoppdrettssektor 2020”. I denne rapporten anbefales det at rekeprodusentene øker oppmerksomheten mot flere eksportmarkeder enn USA.

Underforstått menes det at det er for stor og ensidig oppmerksomhet mot dette ene markedet. Organisasjonen anbefaler også at det blir økt fokus på det innenlandske markedet. Dette er nødvendig om India skal nå en målsetning om en årlig produksjon av 1,5 millioner tonn oppdrettsreker verdt USD 15 milliarder innen 2025.

Lykkes India i å øke produksjonen til dette nivået, vil India med stor sannsynlighet innta plassen som verdens nest største eksportør av sjømat, målt i verdi. I dag er Norge verdens nest største eksportør.

Veien frem kan virke bratt. I 2019 produserte India 800.000 tonn reker. I fjor falt produksjonen til 650.000 tonn. Skal produksjon mer enn dobles fra I fjor til 2025 vil det kreves økt oppmerksomhet på miljø, helse og økt produksjon i eksisterende anlegg. Det vil også kreve ekspansjon av eksisterende markeder og satsning på nye markeder. I den forbindelse pekes det på Europa og Japan.