Salmon Evolution ansetter Trond Valderhaug som Chief Commercial Officer (CCO) i selskapet fra 1. oktober. Valderhaug kommer fra stillingen som salgsdirektør Asia i MOWI, og har solid erfaring fra nasjonalt- og internasjonalt salgsarbeid gjennom snart 20 år.

Med ansettelsen av Valderhaug rigger Salmon Evolution seg for kommersialisering av sitt landbaserte produkt.

– Vårt produkt skal på markedet i løpet av de neste to årene. Frem til da skal vi dokumentere fordelen med vår landbaserte laks og vi har en sterk historie å formidle, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution.

–  Trond har lang erfaring og et utstrakt nettverk i strategiske marked. Han er den riktige personen til å lede dette arbeidet. Vi er veldig fornøyde med at denne kompetansen er på plass i Salmon Evolution, avslutter Berg.

En del av oppdrettseventyret

Trond Valderhaug vil bidra til å bygge opp noe unikt i regionen.

– Jeg ønsker å benytte erfaringen min til å bidra i realiseringen av dette oppdrettseventyret, sier Valderhaug med stor entusiasme.

– Å komme inn på et tidlig tidspunkt og få muligheten til å påvirke frem til kommersialisering av et kvalitetsprodukt til markedet er en viktig årsak til at jeg tar fatt på denne oppgaven.

Overbevist om teknologivalg

 Trond Valderhaug går over fra konvensjonelt oppdrett til landbasert oppdrett.

– Jeg har god tro på at landbasert oppdrett vil være en del av fremtiden vår, og jeg er overbevist om at måten Salmon Evolution gjør det på – ved å benytte store mengder friskt sjøvann er den tryggeste måten å gjøre det på – både biologisk og i forhold til det produktet vi stolt skal servere til markedet, avslutter Valderhaug.

Om Salmon Evolution:

Salmon Evolution tar med seg de beste forutsetningene som havet gir – til oppdrett på land. Selskapets plassering på Indre Harøy i Hustadvika kommune sikrer at man kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land.

Beliggenhet, teknologi, og industriellog teknologisk kompetanse, danner grunnlaget for bærekraftig produksjon av 36.000 tonn laks i året. Første byggetrinn ble igangsatt i andre kvartal 2020. Selskapet tar mål av seg å bli et fyrtårn innen bærekraftig oppdrett.

 Ny aksjonærsammensetning 

Ownership structure post share issue    
Shareholder Ownership # of Shares
Ronja Capital AS 17,6 %           21 021 021
Romsdalsfisk AS 16,9 %           20 256 006
Farvatn Private Equity AS 12,5 %           15 015 015
Rofisk AS 10,1 %           12 107 508
Dongwon Enterprise 9,7 %           11 627 906
Artec Holding AS 6,5 %             7 806 006
Kjølås Stansekniver AS 6,3 %             7 506 006
Stette Invest AS 6,3 %             7 506 006
Jakob Hatteland Holding AS 5,0 %             6 006 006
Terra Mare AS 2,0 %             2 400 150
Salmoserve AS 1,6 %             1 950 751
Ocean Supreme AS 1,3 %             1 501 501
Småge Eiendom AS 1,3 %             1 500 000
Ocean Industries AS 1,2 %             1 400 000
Flataker Eiendom AS 0,6 %                750 750
Sandcos AS 0,3 %                300 000
4Hjerter AS 0,3 %                300 000
AKSA Holding AS 0,1 %                150 150
Employees 0,5 %                626 306
Sum 100,0 %         119 731 088

Teknologivalg:
Salmon Evolutions teknologi, som er basert på stor tilførsel av friskt sjøvann, sikrer best mulig vannkvalitet for fisken samtidig som det gir en meget begrenset operasjonell og biologisk risiko. Er kostnadseffektivt når det gjelder både investeringsnivå og produksjonskostnader.

Investering byggetrinn 1 på Salmon Evolutions lokalitet på Indre Harøy:

1,3 milliarder norske kroner

Produksjonsvolum ved lokaliteten på Indre Harøy:

Byggetrinn 1:            9.000 tonn laks

Ferdig utbygd: 36.000 tonn laks