DEL

– Konsernsjefene i Norway og Aker Seafoods skyver foran seg en globalisering de selv er drivkraften bak – og tapet er det industriarbeiderne på kysten og våre lokalsamfunn som må ta, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og finnmarking.


( 18.05.2012 )

[raw]

Rødt oppfordrer ansatte og tillitsvalgte til å gå mot den rådende politikken, og krever at trålernes tilbudsplikt går tilbake til å være en leveringsplikt.

 

Norway Seafoods og Aker Seafoods har lagt fram planer for å legge ned fiskeforedlingsanlegg i Hammerfest og på Melbu. I bedriftsledelsenes analyse legges det til grunn at norsk filetindustri har «tapt i globaliseringen av fiskeindustrien». Rødt peker på at leveringspliktige fangster kjøres inn på fryselager og eksporteres til Kina rett foran øynene på permitterte ansatte som får livsgrunnlaget sitt rasert.

 

– Når denne fisken, som er fanget hos oss, bearbeides av underbetalte fattige i Asia og siden møter vår norskproduserte fiskefilet i fri konkurranse på verdensmarkedet, er det opplagt at vi er nødt til å tape. Og da snakker vi ikke om Kjell Inge Røkke, men om industriarbeiderne på kysten. Selskapene har selv forrådt sine egne ansatte, sier Sneve Martinussen.

 

I en uttalelse fra Rødts landsmøte krever Rødt at regjeringa gjeninnfører trålerflåtens leveringsplikt til landanleggene langs kysten: «Det kan gjøres med et pennestrøk ved å tilbakeføre det regelverket som Høyres Svein Ludvigsen endret i 2003.»

 

– Oppbygging av trålerflåten og omfordeling av fiskerettigheter fra kystflåten ble i sin tid gjort for å sikre helårig drift ved landanleggene. Derfor var trålerne forpliktet til å levere fisk til navngitte fiskemottak som motytelse for at de fikk en eksklusiv høstingsrett til kystens felles ressurs. Det var denne leveringsplikten statsråd Svein Ludvigsen opphevet i 2003. Røkke-trålerne kan dermed selge råstoffet til produksjon i lavkostland med høyere profitt – og miljøutslipp – enn det bearbeiding med norsk arbeidskraft ville gitt, sier Martinussen.

 

– Vi trenger et opprør mot de Arbeiderparti-tillitsvalgte som går inn og ut av styrerommene i de Røkke-kontrollerte selskapene. Det er i denne sammenheng også verdt å merke seg karrieren til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Fiskeristatsråden gikk direkte fra sitt styreverv i Aker Seafoods til å lede departementet som forvalter trålernes manglende leveringsplikt. Arbeiderpartiets politikk er ikke en del av løsninga. Den har så langt vært en del av problemet, sier Rødt-nestlederen.

 

– Vi ser at hverken Røkke eller Berg-Hansen kan presentere varige løsninger for arbeidsfolk på Melbu eller i Hammerfest. Derimot holder vi politikerne som går i allianse med kapitalen ansvarlige for situasjonen.

 

Rødt oppfordrer ansatte og tillitsvalgte på Melbu og i Hammerfest til å gå mot den rådende politikken.

 

– De ansatte må ta kontroll over egen arbeidsplass, kjempe der mulighetene åpner seg og å mobilisere fagbevegelsen, avslutter Martinussen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.