– Jeg er veldig glad for å se at Europaparlamentet har valgt å si nei til fortsatt utkast av fisk, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.


( 11.02.2013 )


[raw]

Europaparlamentet har nå vedtatt sin innstilling til felles fiskeripolitikk i EU. Det irske formannskapet har signalisert at målet er å få på plass en enighet innen utgangen av juni i år.
 

– Jeg har stor tro på at det endelige resultatet blir et utkastforbud, sier Berg-Hansen.

 
EU og Norge har et felles ansvar for å forvalte felles bestander i Nordsjøen og i Skagerrak. Derfor er reformen også av betydning for Norge.
Europaparlamentet stiller seg bak mange av fiskerikommissær Maria Damanakis reformforslag, blant annet forbudet mot utkast av fisk.
 

– Selv har jeg besøkt Brussel flere ganger og diskutert reformforslaget både i parlamentet og med fiskerikommisær Damanaki. Vedtaket i parlamentet er et betydelig skritt fremover mot målet om en bærekraftig forvaltning av alle marine ressurser, sier Berg-Hansen.

[/raw]