DEL

Vietnam, Russland og Kina krever nå detaljert informasjon om norske sjømatprodusenter og produksjonsmetoder.


( 04.11.2014 )

Landene krever at produsentene av norsk sjømat er meldt inn i egne registre.

 

-PHLservice leverer kontinuerlig førsteklasse norsk linefanget fisk til Kina. Alle fartøyene vi kjøper fisk fra må være korrekt registrert. Mangelfull registrering kan føre til utestenging og at fisk på veg til markedet blir stanset, sier Daniel Harbo Pinheiro i PHLservice/Leinebris AS til fiskebat.no

 

Produsenter må være registrert og godkjent for at fisken skal kunne eksporteres til Vietnam, Kina og Russland. Fristen for registreringen er 7.november, og mattilsynet har laget en egen registeringsløsning for dette.

 

Klikk her for mer informasjon. 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.