DEL

-China Fisheries & Seafood Expo er i ferd med å etablere seg som en av de viktigste messene i Asia, og vi tror at det etter hvert vil komme flere norske eksportører til dette arrangementet.


( 07.01.2011 )

[raw]

Det sa en godt fornøyd salgssjef Bjørn Tommy Apneseth fra Coast Seafood AS i Måløy da vi snakket med han messen i Dalian.

 

Selskapet selger rundt fem prosent av all sin produksjon av laks og ørret til Kina, et marked som har vært i sterk vekst de siste årene. Salget er i følge Apneseth omtrent likt fordelt mellom frosne og ferske produkter. Han forklarer videre at Coast Seafood AS driver en form for posisjonering i Kina, og responsen så langt har vært god med en dobling av salget det siste året. De oppnår omtrent samme pris for laksen her nede som i Europa.

 

-Vi tror den positive utvikling i Kina fortsetter. Lønningene har steget med 15-20 prosent de siste to årene, og det er dermed en stadig større andel av befolkningen som har råd til å kjøpe laks og ørret. Vi har også begynt å se på India som et potensielt marked for våre produkter, og vi tror at både de og andre land i Asia kommer til å henge seg på veksten i Kina, sier salgssjefen. Han følger også med i et annet vekstmarked, nemlig Brasil, og de har allerede fått forespørsler om leveranser derfra.

 

Coast Seafood AS er et selskap hvor hovedaktiviteten nettopp dreier seg om fryst og fersk laks fra familie-eide oppdrettsanlegg langs norskekysten. Aktiviteten styres fra hovedkontoret i Måløy. Men de har også datterselskap på Sotra utenfor Bergen, Coast Sotra Fish AS, med produksjonsanlegg for bearbeiding og røyking laks og ørret, og et mottaksanlegg for pelagisk fisk i Måløy, Måløy Seafood AS. Videre kan det nevnes at selskapet har avdelinger i Boston i USA og i Sydney i Australia. Omsetningen fra alle selskapets aktiviteter var i fjor på 2,6 milliarder kroner.

 

Coast Seafood AS selger i 40 markeder rundt om i verden, med de fleste liggende i Europa, Nord-Amerika og Asia. I fjor hadde selskapet hånd om omsetningen av i alt åtte prosent av all norsk oppdrettsfisk. Selskapet ble etablert i 1994 av Sverre Søraa og Martin Øvrebø, og utviklingen fra den gang og frem til i dag har vært eventyrlig. Snakker vi om omsatt volum av fisk, kan det nevnes at Coast Seafood i fjor solgte rundt 15.000 tonn pelagisk fisk, 55.000 tonn laks og rundt 10.000 tonn ørret. I tillegg kommer ca 10.000 tonn i form av vap produkter.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.