Regjeringen har i dag offentliggjort at det er full normalisering av forholdet mellom Norge og Kina, og at arbeidet med å få på plass en frihandelsavtale straks gjenopptas.

– Dette er gledelige nyheter for oss i sjømatnæringen. Kina er verdens mest folkerike land og et land med en stadig voksende økonomi der etterspørselen etter norsk sjømat er stor og økende. For sjømatnæringen i Norge er det svært viktig å få samme markedsadgang til Kina som våre konkurrenter, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Norske sjømatbedrifter har over mange år lagt ned stor innsats og betydelige ressurser for å bygge det kinesiske sjømatmarkedet. Siden 2010 har det vært utfordringer knyttet til eksporten av sjømat til Kina. Bakgrunnen for dette har vært av politisk karakter, men har gitt seg utslag i veterinære kontroller, regelverk og andre tiltak som har gjort det vanskelig å få adgang til det kinesiske markedet.

Regjeringens melding i dag om at forholdet er normalisert er derfor svært positivt for Norge som sjømatnasjon. Sjømatnæringen gir regjeringen honnør for arbeidet som er lagt ned. At bekreftelsen på normaliseringen kommer i en felles resolusjon fra myndighetene i Norge og Kina er en styrke for fornyingen av det bilaterale forholdet.

– Vi opplever at regjeringen har arbeidet målrettet for å normalisere forholdet til Kina. Fra næringens side har vi også forsøkt å bidra ved å holde kontakt med kinesiske kunder og myndigheter, og ved at vi har invitert kinesiske myndigheter til besøk i næringen. Det er ingen ubetydelig jobb som er lagt ned av enkeltselskaper i samarbeid med Sjømat Norge, sier Ystmark.

Frem til nå har eksporten til Kina vært dominert av laks, men leverandører av en rekke andre sjømatprodukter vil også kunne oppleve positiv utvikling i det kinesiske markedet når handelen blir normalisert.