DEL

Arrangøren kobler forskning og næring for vekst og utvikling i kystsamfunn i Finnmark. Dette skjer på fiskerikonferansen tirsdag 20. og onsdag 21. september i Havøysund.


( 31.08.2016 )

-Ei fiskerinæring i utvikling og ei næring i ny tid, trenger debatt og dialog. Derfor kobler vi forskning og næring til en felles konferanse for å drøfte nye muligheter. Dette blir viktig for framtida for å kunne følge markedstrender og ikke minst for å kunne rekruttere til ei moderne fiskerinæring både på sjø og på land.

Fokus på rammebetingelser

Når statssekretær Ronny Berg i Fiskeridepartementet har satt fokus på rammebetingelser, vil Norges Sjømatråd se på trender i markedet. Mens forskere fra Havforskningsinstituttet belyser forvaltning og tilgjengelighet.

Youngfish er en organisasjon for alle under 35 som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen. De vil fortelle om sine forhåpninger og forventninger til morgendagens norske marine næringer. Sintef som forsker på rekruttering til ei modernisert fiskerinæring, vil på sin side ha meninger om rekrutteringsutfordringene.

Finansieringsstrategi

Næringa sjøl vil selvsagt også ha meninger om de utfordringer de møter til daglig og i framtida. Til slutt har vi utfordret Innovasjon til å si hvilke finansieringsstrategier de har for ei moderne fiskerinæringa? I en dialog med disse håper vi å gjøre fiskerinæringa i Måsøy og i andre kystsamfunn i Finnmark, mere lønnsom og legge til rette for god rekruttering.

Måsøy kommune har i alle år framstått som en stor fiskerikommune. Det ilandbringes mellom 30 000 – 40 000 tonn hvitfisk årlig i kommunen. Men over tid har likevel Måsøysamfunnene i likhet med mange andre kystsamfunn, hatt nedgang i flåte og fiskere. Rekrutteringen har stoppet opp og man må finne nye veier for å øke andelen av fiskere og flåte til kystsamfunnene. Gjennom den dialogen vi legger opp til håper vi å kunne bidra for å legge til rette for en spennende og utfordrende framtid.

Program og informasjon om fiskerikonferansen finner du ved å gå inn på www.viimasoy.no.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.