DEL

– Vi er tilfreds med at regjeringen endelig har besluttet hva som skal gjøres med ubåten utenfor Fedje. Vraket inneholder store mengder kvikksølv og det er viktig å hindre videre lekkasjer, sier Aina Valland, direktør miljø i FHL.


( 30.01.2009 )

[raw]

Regjeringen har nå bestemt at vraket av ubåten U-864 skal heves og at forurenset havbunn skal dekkes til med rene masser

 

– Ubåten har ligget der lenge nok uten at tiltak har blitt iverksatt. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening har tidligere bedt om at regjeringen må velge den beste løsningen miljømessig og uavhengig av kostnader, sier Valland.

 

Det er brukt betydelige midler på utredninger i denne saken. I november 2008 la Kystverket fram sin anbefaling, og regjeringen har nå fattet sin beslutning basert på de faglige vurderingene som er gjort.

 

– Det er viktig at det nå blir utført et grundig forarbeid slik at hevingen kan skje på en trygg måte og uten at det medfører ytterligere lekkasjer. Videre må det være god fremdriften som sikrer gjennomføring av operasjonen våren 2010, slik Kystverket har planlagt, sier Valland.

 

Hun mener vedtaket også lover godt for håndteringen av andre vrak som ligger langs kysten og som det også er viktig å prioritere i årene som kommer.

 

FHL dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. FHL er en landsdekkende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon hvor medlemmene er alt fra små familiebedrifter til store multinasjonale selskap. FHL er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.