Den vietnamesiske assosiasjonen av sjømateksportører og produsenter (VASEP) og fiskebåtrederier har lovet landets myndigheter at de vil imøtekomme og implementere EU sine krav med hensyn til ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU).

EU har gitt Vietnam et såkalt gult kort. Det innebærer at om de ikke endrer praksis vil de bli utestengt fra EU sitt marked. Selv om gult kort ikke gir noen direkte restriksjoner på eksport, gjør det importører usikre. Etter to år med gult kort har eksporten til EU falt med 6,2 prosent fra 2016 til 2018. Dette fallet ser ut til å fortsette inn i 2019.

EU har også innført streng veterinærkontroll på sjømat fra Vietnam. Et sted mellom 70 og 80 prosent av sjømatpartiene som kommer fra Vietnam blir inspisert, og det tar 10 til 20 dager å få innklarert partiene. Dette øker kostnader og reduserer konkurranseevnen til vietnamesisk sjømat.