Lavere torskekvoter kan resultere i høyere priser per kilo. Men dette er avhengig av at sjømatnæringen fortsetter å styrke merkevaren norsk torsk.


( 16.06.2014 )


Det internasjonale rådet for havforskning mener kvotene for norsk torsk bør være ti prosent lavere enn de rekordstore kvotene i 2013 og 2014.

 

Nå påpeker Sjømatrådet at det er viktig å forsette arbeidet med å styrke merkevaren norsk torsk om man skal være sikre på at forespørselen holder seg høy og prisene øker.

 

– Næringen må fortsatt ha fokus på markedsutvikling, produktutvikling og ikke minst på arbeidet med kvalitet. Det er bare gjennom å styrke merkevaren og opprettholde etterspørselen at prisene kan øke. Det er merkevaren vi skal leve av, sier Sjømatrådets markedssjef for torsk Tove Sleipnes.

 

– Vi må klare å beholde de nye konsumentene vi har rekruttert, samtidig som vi også tar vare på stammen blant torskespiserne ute i verden. Det skal vi gjøre med å innfri de forventningene vi har skapt om oss selv – til at Norge er leveringsdyktig og alltid leverer høy kvalitet, avslutter Tove Sleipnes.