DEL

Det har vært et eventyrlig seifiske vest av Ålesund denne vinteren, og mange av sjarkene har lagt et godt inntektsgrunnlag for året i løpet av en hektisk måned på Mebotnen og Langgrunnsbanken. 


( 17.03.2011 )

[raw]

Dagsfangst på 10,5 tonn og snittpris på rundt 6,60 kroner per kilo gir ”Vigdis” en fiskeinntekt på knappe 68.000 kroner. Kystmagasinet bordet den 50 fot store kystsjarken fra Haugesund da den ankom Fjordlaks sitt mottak i Ålesund med en storfangst med sei, og vi slo av en prat med en godt fornøyd reder Trygve Gautesen. Han er en av veteranene når det gjelder det tradisjonsrike seifisket vest av Ålesund.

 

Hvert år kommer det et stort antall fremmedbåter fra sør og nord for å delta i seifisket i havet vest av Ålesund. For eierne av den 15 meter lange kystsjarken ”Vigdis”, brødrene Trygve (67) og Gaut Harald Gautesen (55), er ikke dette fiskeriet noe nytt. Hvert år i 35 år har de vært å finne på disse feltene.

 

I neste utgave av Kystmagasinet, som kommer i løssalg i slutten av måneden, har vi en større artikkel fra dette fiskeriet. Vi har også snakket med lokale fiskere, som har mistet inntektsgrunnlaget sitt etter at stengte det tradisjonsrike torskefisket på Borgundfjorden.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.