Kystmagasinet 6.14: Lørdag 16. august var en stor dag for Vesterhav AS fra Bulandet. Da ble rederiets nye, topp moderne fiskefartøy døpt til stor festivas i det flotte øyriket helt vest i Askvoll kommune.

Vesterhav er designet av Seacon AS og bygget av Solund Verft AS, og rederiet er strålende fornøyd med sluttresultatet. Nå venter en hektisk høst på fiskefeltene, hvor store kvoter skal gjøres unna før året er omme.

 

Vesterhav er rigget for fiskeri med snurrevad og ringnot. Fartøyet har konvensjonell RSWkjøling i seks tanker, og det er et søsterskip til Sulebas som ble overlevert fra same verft i februar i år. Dette er således det andre ferdigstilte fartøyet i en ny generasjon kystnotfartøy fra skipskonsulenten fra Måløy. Vesterhav har største lengde på 38,55 meter og bredde på 9,5 meter. Fremdriften besørges av en ABC 6MDZC på 749 kW. Mannskapet får flotte fasiliteter om bord, og all innredning er utført av Maritime Montering.

 

Fokus på Sogn og Fjordane

Til liks med foregående nybygg fra verftet i Solund, Sulebas, så er også Vesterhav hjemmehørende i Sogn og Fjordane, nærmere bestemt i Askvoll. Et poeng er det at de fleste leverandørene kommer fra samme fylke, blant andre Seacon fra Måløy, Maritime Montering fra Gaular, elektroleverandøren, HAFS Elektro fra Solund og Hyllestad, Sparebanken Sogn og Fjordane, som har stått for byggefinansiering og deler av sluttfinansieringen, og ikke minst Solund Verft.

Vesterhav bro 1 F. EM

Godt utstyrt og funksjonell bro.

Vesterhav bro 2 F. EM

Vesterhav bro 3 F. EM

På broen er det også mulig å sige ned i komfortable stoler etter lange økter med stort arbeidspress.

 

Kystmagasinet bordet dette nye, flotte fiskefartøyet dagen før dåpen, mens det lå fortøyd ved Solund Verft, så å si ferdig klargjort for å bli hentet av rederne fra Bulandet neste morgen. Den dagen var ingen av eierne om bord, men på Nor-Fishing i Trondheim uken etter var både Vesterhav og en del av eierne til stede. Det var mange besøkende til messen som benyttet anledningen til å ta seg en tur om bord de dagene nybygget lå til kai på Skansen.

 

Godt lastet med kvoter

Vi tok en prat med en av eierne, Helge Norheim, på vår stand på selve messen, og det var en fornøyd korresponderende reder vi møtte. De hadde fått overlevert et fiskefartøy som er perfekt tilpasset det fiskeriet de skal bruke det til i årene som kommer. Norheim opplyser at Vesterhav er godt lastet med kvoter, fire NVG sildekvoter, fire med nordsjøsild, fire med makrell, to med seinot og to med torsk. De ser derfor lyst på den fremtidige driften, selv om det finnes noen mørke skyer i horisonten både når det gjelder sildebestand og ikke minst Russlands utestenging av norsk sjømat.

Vesterhav salong

Flotte fasiliteter for mannskapet om bord.

Vesterhav lugar

Vesterhav maskinrom

Stort og servicevennlig maskinrom.

 

Prislappen på 88,5 millioner for nye Vesterhav kan de leve med, og Helge Norheim er optimist når det gjelder fremtidig drift. Svingninger i fiskeriene har de alltid måttet leve med, og de forventer å takle det som måtte komme også. Av årets kvote har de igjen 1.000 tonn makrell, 1.000 tonn NVG sild og 700-800 tonn med nordsjøsild. Da vi snakket med rederen under Nor-Fishing regnet han med at de ville gå på makrellen uken etter. Han forventet en hektisk høst. Men med et større og med moderne fiskefartøy med større lastekapasitet, blir det færre turer til fiskefeltene vest i havet. Med Vesterhav kan de gå med 400 tonn sild og rundt 350 tonn makrell. Helge Norheim har forventninger om en snittpris på rundt åtte kroner kiloet for makrellen, og bare tiden vil vise om det slår til.

 

Effektiv båt og mannskap

Rederiet har lenge kjørt med et mannskap på bare fem personer. Men om bord i nybygget blir det i tillegg en lærling (maskin). En av årsakene til at de kan klare seg med såpass få om bord, er arrangementet med styreposisjon ved ripa, også utstyrt med en monitor der de kan ta inn alt fra sonarbilde, kart, radar og annet, som på broen. Helge Norheim forteller at de ikke har noen i styrehuset under haling, og således sparer en mann.

 

Arbeidsbesparende er også et relativt nytt og spesielt arrangement over notbingene akter, en helt ny løsning fra Triplex. Her er flålegger forbundet med en helt ny notlegger. I praksis kan hele prosessen, under haling av not, styres via tre joysticks og av en person. Når notleggeren svinges følger flåleggeren automatisk etter. Sulebas, som ble overlevert av Solund Verft i slutten av februar i år, var det første fiskefartøyet som tok dette nye systemet i bruk.

Vesterhav sstyrepos dekk F. EM

En smart og ganske unik løsning på Vesterhav. Fartøyet kan opereres fra en egen nedfellbar enhet ved rekke, her demonstrert av prosjektkoordinator Stig Arne Østlund ved Solund Verft AS.

 

To gjennomgående dekk

Vesterhav er bygget med to gjennomgående dekk, hoveddekk og shelterdekk. Under hovedekket, sett frå forskipet og akterover, finner vi ferskvannstank, hydraulikk/thrusterrom, sonarrom, RSW maskinrom, fordamperrom, seks RSW tanker, maskinrom, kontrollrom, brennoljeog systemtanker og styremaskin. På selve hovedekket i same retning finner vi ferskvannstank, nedgang til hydraulikk/thrusterrom, systemtank og lagertank hydraulikk, arbeidsdekk, vakuumtankområde, trunk, omkledningsrom, innredning, tavelerom, nedgang til maskinrom, casin og to notbinger. På shelterdekket ligger lagerrom, havnegeneratorrom, lager for brannfarlig matriell, arbeidsdekk, innredning, casing, nedgang til maskinrom akter og notbinger.

 

Nybygget har i alt syv flotte lugarer, seks enmannslugarer og en med plass til to. Dermed er det rikelig med plass om bord. God plass er det også i salong og messe, som er innredet som ett stort rom med skipsdørk og utstyrt med en stor mørk u-sofa av skinn med plass til 12 personer, to bord og TV/stereoanlegg på styrbord side og messebord med plass for seks og en stor kjøkkenseksjon med kjøleskap, kaffemaskin etc. på babord side. Byssen er ikke så stor, men er godt utstyr og funksjonell. I bakkant finnes et kjølerom og et større fryseskap, og dør ut til dekk for innlasting av proviant.

Vesterhav notbinger F. EM

Akterdekk med to notbinger.

Vesterhav fordekk F. EM

Vesterhav akterskip F. EM

Mye Furuno om bord

Også den godt utrustede broen har skipsdørk, og den er litt ulikt innredet frå det vi er vant til. En stor skuffeog skapseksjon skiller selve styredelen frå resten av broen. På babord side foran finner vi en liten salong med tre behagelige stoler, og rett i bakkant av denne avdelingen er det et eget lukket rom for kontorarbeid og annet som må gjøres uforstyrret frå omgivelsene. På elektronikksiden finner vi mye frå Furuno, blant annet to sonarer, FSV-85 og FSV-30. To ekkolodd er av same merke. Det gjelder også GPS, AIS, VHF med meir. Autopilot og fangstkontrollsystemet er levert av Simrad.

 

Fremdriften besørges av hovedmotor frå ABC på 749 kW. I tillegg finnes det tre hjelpemotorer om bord, alle av merket Scania, levert av Nogva. Akselgeneratoren er en Stamford PM734C2. To sidepropeller, en foran og en akter, er levert av Brunvoll. Finnøy står for gir og propellanlegg mens danske Scan Steering har levert styremaskin og rorarrangement. Cflow, HAFS, Triplex, Thyborøn Skips & Motor AS er andre store leverandører til Vesterhav.

Reder Helge Norheim og Svein-Tore Eide. F. EM

To fornøyde menn på Kystmagasinets stand på Nor-Fishing, fra venstre reder Helge Norheim og lederen av Solund Verft AS, Svein-Tore Eide.

 

Ny byggehall avgjorde

Det nye fiskefartøyet frå Bulandet lå en stund på tegnebrettet før det ble realisert. Helge Norheim forteller til Kystmagasinet at de startet å tenke på nybygg høsten 2011. Årsaken var år med gode tider i fiskeriene og ordningen med at man kan fiske to kvoter under byggeprosessen, maks to år. Denne ordningen har vært fullt ut utnyttet. 12. juni 2012 tegnet rederiet kontrakt med Solund Verft på bygging av Vesterhav. Skroget er bygget ved Riga Shipyard i Latvia og skipet som tidligere nevt, utrustet og ferdigstilt i Solund. Norheim opplyser at de hadde en del anbud frå ulike tilbydere, men at verftets nye byggehall til slutt var avgjørende for valget. Rederne er strålende fornøyd med Solund Verft og den jobben de har gjort.

 

Rederiets kvoter har i byggeprosessen vært fisket av Vestervon. Dette fartøyet er nå solgt til Magne Sjo AS på Halsnøy Kloster i Hordaland for 19,5 millioner kroner. Vesterhav AS frå Bulandet er eid av i alt seks personer, Atle, Norvald, Øystein, alle med etternavnet Fedøy, samt Roar, Erlend og Helge, alle med etternavn Norheim. De er alle frå Bulandet. De mange eierne er et resultat av en fusjon mellom to selskap (og to båter, Vestøy og Vestervon) i 2010, der førstnevnte ble solgt mens man valgte å beholde det beste, som var Vestervon. Den ble forøvrig raskt kraftig opprustet og forlenget med 13 meter til 36,9 meter. Det kan til slutt nevnes at også hele mannskapet kommer frå Bulandet så nær som en, som kommer frå Værlandet noen steinkast unna.

 

Dimensjoner Vesterhav

Lengde overalt                       38,55 m

Bredde mellom p.p.               34,00 m

Bredde                                               9,50 m

Dybde til hoveddekk             4,30 m

Dybde til shelterdekk            4,30 m

Brennoljekapasitet                 70,90 m3

RSW                                      467.60 m3

Bruttotonnasje                                   498

Nettotonnasje                         157