Reder Andreas Hansen og sønnen Erlend i rederiet Asbjørn Selsbane AS, har bestilt et nytt 39,30 meter stort snurrevadfartøy/tråler hos Karstensens Skibsværft A/S. Fartøyet blir topp moderne med alt innenfor det nyeste av maskineri, utstyr og utrustning. Prosjektet har i sin helhet blitt til i et meget nært og intenst samarbeid mellom rederi og verft.

Rederiet Asbjørn Selsbane er veletablert innen kystfiskesektoren, og driver for tiden nåværende «Asbjørn Selsbane» med rettigheter for pelagisk fisk og hvitfisk, og har tidligere parallelt drevet et mindre fartøy, også dette med navnet «Stødig». Det nye fartøyet skal delvis erstatte denne forrige «Stødig», og drive etter hvitfisk samt med reketråling. Videre blir fartøyet utrustet for havfiske etter rødåte. Skipet utrustes med tanke på levende fisk, og det meste av hvitfisken vil bli levert som fersk, iset i kar. Det blir frysefasiliteter om bord, primært rettet mod reker og rødåte.

Rederiet Asbjørn Selsbane har opprinnelig utgangspunkt i Lødingen, og har været drevet av familien Hansen i flere generasjoner. Andreas Hansen har drevet rederiet i 30 år, og har nå også fått sin eldste sønn Erlend, som er ferdig utdannet på skipperskole, med i bedriften.

Rederiet har nå base i Tromsø på Kvaløy. Dette prosjektet er det fjerde nybygget som Andreas Hansen står i spissen for.

Rederiet uttrykker tilfredshet over å være i mål med denne siste avtalen med Karstensens Skibsværft, og de gleder seg til å komme i gang med byggingen. Rederi og verft har gjennom mange år arbeidet godt sammen og således bygget den innovative og nåværende «Asbjørn Selsbane» på Karstensens Skibsværft i 2013. Nettopp resultatet av design og bygging av «Asbjørn Selsbane» har gitt god grunn til å fortsette samarbeidet, hvor rederiets kunnskap, erfaringer, ønsker og krav har blitt supplert av verftets sine innspill og design. Det nye fartøyet er prosjektert med mange lignende løsninger som «Asbjørn Selsbane», slik at de to fartøyene vil supplere hverandre best mulig, og gi optimal utnyttelse av rederiets kvoter.

Karstensens Skibsværft gleder seg over den tillit rederiet utviser. Det er alltid med stor glede, at verftet hilser kunder velkomne tilbake. Med denne kontrakten har verftet 14 skip i ordreboken for levering i løpet av de kommende to årene. I løpet av de neste ukene vil leverandører til hovedkomponenter til nybygget bli fastlagt. Det vil fra rederiets side være fokus på kvalitet, innovasjon og driftssikkerhet.

Fartøyet vil bli utrustet med elektriske vinsjer for best mulig effektivitet, og dermed minst mulig miljøbelastning. Fremdriftsanlegget er også prosjektert med henblikk på å redusere miljøbelastningen mest mulig. Det er således gjort omfattende studier og vurderinger av forskjellige løsninger. Nye Stødig skal leveres i juni 2022. Skroget til det nye fartøyet skal bygges hos Karstensen Shipyard Poland.

Hoveddimensjoner:

Lengde overalt: 39,30 m
Bredde: 11,50 m
Dybde shelterdekk: 6,60 m