Når krybben er tom bites hestene. Mens danske verft som har satset på fiskebåter har en lang rekke norske båter i ordrelistene, går det dårlig med danske Orskov Yard, som mener det må være proteksjonisme som er årsak til at de ikke får nye ordrer fra norske redere.

Spørsmålet er om det er norsk proteksjonisme eller om det danske verftet har satset på feil hest. Eller sagt på en annen måte. De burde ha satset bredere, og ville da ikke blitt rammet like hardt av offshorekrisen.

På bakgrunn av Orskov Yards sine problemer med å skaffe ordrer fra Norge, skal den danske næringsministeren, Brian Mikkelsen, undersøk om danske verft utsettes for proteksjonisme fra europeiske land.

Orskov Yard har opplyst at de føler seg utsatt for norsk proteksjonisme. De spesifiserer ikke hva denne proteksjonismen skal bestå i.

På bakgrunn av en konkret sak vil næringsministeren se om det er mulig å fjerne tekniske handelshindringer, samtidig som han vil se på om det foregår direkte proteksjonisme, opplyser ministeren til den danske ukeavisen Søfart.

Mikkelsen vil ikke opplyse til avisen om dette er en sak som går spesifikt på Norge. Men han bekrefter at saken gjelder et land som ligger nært Danmark.

Administrerende direktør Christine Ørskov i Orskov Yards fortalte nylig til avisen at verftet møter skjerpet konkurranse i verftets til nå største marked, Norge.

– Det virker mer proteksjonistisk (enn før. Red.anm) ved at alle de norske rederne nå går til norske verft.

Direktor Jenny N. Brat i den danske bransjeforeningen Danske Maritime sier i en kommentar at hun er lei for at Norge for eksempel har innført en lang rekke tiltak som er med på å styrke og fremme deres maritime næring. Dette gjelder for eksempel ved bygging av ferjer som er et område hvor nordmennene fokuserer steinhardt på egen industri.

– Norge bruker store forskningsog innovasjonsmidler på å utvikle nye ferjekonsepter, som så kan bli brukt til å fremme deres maritime industri, sier Brat.

Den danske regjering har i Vekstplan for Det Blå Danmark varslet at de vil foreta såkalt «nabosjekk» for å overvåke om det maritime næringslivet i Danmark har konkurransedyktige rammevilkår.

Det kan se ut som om det er hestene som bites når krybben er tom. Orskov Yard har hatt sterkt fokus på offshorefartøy i mange år. Kystmagasinet har tidligere tatt kontakt med hensyn til interesse for fiskefartøyer. Svaret vi da fikk var at de ikke var interessert i å markedsføre seg mot dette segmentet.

Det er ikke bare Orskov Yard som har svært tomme ordrebøker når det gjelder offshorefartøy. Det gjelder i stor grad også norske verft. Samtidig har bygging av fartøyer til fiskeri og oppdrett blitt en stor suksess for mange verft både i Norge, og ikke minst for danske verft. Det er minst 13 norske fiskefartøy under bygging i Danmark. Dette omfatter alt fra en mindre sjark på elleve meter til store pelagiske trålere/snurpere med 80 meter lange Rav som det største.

Når Karstensens Skibsværft, Søby Værft, Vestværftet, Hvide Sande Shipyard, Fåborg Værft og Thyborøn Skibsog Motor alle har godt fotfeste hos norske redere, blir det nok heller vanskelig for Orskov Yard å påvise at deres problemer skyldes norsk proteksjonisme. I tillegg bør det nevnes at danske verft og verksteder som har spesialisert seg på fiskefartøyer har en svært stor andel norske fiskebåtredere som kunder.