Hvide Sande Shipyard, som for tiden har flere byggeoppdrag for norske kunder, advarer sine kunder etter at svindlere har tatt i bruk deres navn og laget en epost som er nesten lik verftets. Det er sent ut melding om at alle regninger skal betales til en konto som ikke tilhører verftet.

Hvide Sande Shipyard har etter det Kystmagasinet erfarer tre norske fartøy i ordreboken i øyeblikket. Det er tre fiskefartøyer, hvorav det ene fartøyet er et undervisningsfartøy for Meløy Videregående Skole. Dette fartøyet har en prislapp på cirka femti millioner kroner.

I en epost skriver verftet: Vi har i dag oppdaget to hacker-angrep rettet mot epostkorrespondanse mellom to av våre internasjale kunder og en hacker som utgir seg for å være ansatt av Hvide sande Shipyard. Hackeren bruker en av våre ansattes navn, nesten samme epostadresse og oppsett av professjonelt dokument. Det er en besked om at vi har skiftet bankkonto og alle ubetale regninger skal betales til en ny konto i London.

Hvide Sande Shipyard har IKKE endret bankdetaljer, og ber om at epostene ignores, men at kopier sendes til verftet. Vi har startet arbeidet med å stoppe hacker-angrepet, skriver verftet som beklager situasjonen.

Dette er vel neppe som verftet skriver et hacker-angrep, men noen som forsøker å overta identitet til verftet og ansatte. Det er en stadig mer utbredt form for nettsvindel, som ofte også inkluderer at det settes opp falske nettsider.