Eiere bak noen av verdens største sjømatselskaper innen havbruk og fiskeri investerer i tech start-up’en Ocean Visioneering. Salmoserve AS, Global AS, og Fjárfestingafélagið Fjörður ehf går inn med frisk kapital.

Gründerne, inkludert Astrid Strand fra Strand Fiskeriselskap, styrker også sitt eierskap i emisjonen.

Selskapet har hentet 9 millioner kroner, hvor 4 av disse er ekstraordinært innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge. Dette skal finansiere utviklingen av CONVRS™, en B2B plattform for messer, nettverksbygging og branding. Ved hjelp av spillteknologi, 3D og VR skal næringslivet effektiviseres, samtidig som miljøavtrykket reduseres.

F.v.: VR/3D/Naval Architect, Brita Erica Duwe, Creative director, Marco Mintchev, Dagligleder/CVO, Unni Grebstad, Lead XR developer, Atanas Stanulov og Styreformann Vibeke Hanssen. Foto: Huy Minh Vu.

Behov og timing

Et genuint ønske om å bruke nye teknologier til å visualisere og brande produkter og selskaper bygger på egen erfaring fra industrien. Eiere og ansatte i Ocean Visioneering kommer alle fra ledende stillinger innen salg og marked, kommunikasjon og design i globale selskaper, og har jobbet med kjente merkevarer de siste 20 årene.

– Vi kjenner behovet og ser at timingen er veldig riktig for å forbedre og effektivisere måten vi møtes og presenterer oss på, sier gründer og Chief Visionary Officer (CVO) i Ocean Visioneering, Unni Grebstad.

– Et globalt behov for nye måter å samhandle på med mindre reisevirksomhet, reduserte utslipp og like muligheter for deltakelse, er drivere for utvikling av vår plattform CONVRS™. Covid-19 har bare verifisert og styrket vår forretningsmodell.

Mikael Rønes går inn som største eksterne investor med ambisjoner om vekst. Foto: Martin Riseth.

Nye eiere med ambisjoner om vekst

– Hele forretningsideen til Ocean Visioneering er bygd opp på bærekraftige prinsipper, og viser hvordan ny teknologi kan underbygge våre egne mål og visjoner, sier Mikael Rønes, CEO i Global AS.

Digitale verktøy som legger til rette for en effektiv og visuell kommunikasjon, og som sikrer god samhandling og opplæring vil være avgjørende for bedrifters suksess. Markedsfokuset, forståelsen og menneskene bak Ocean Visioneering, gjør dette selskapet særdeles attraktivt. Vi ser nå etter hvordan vi kan sikre vekst ved å skalere, men også ved å utvide verdikjeden avslutter Rønes.

Forretningsmodeller og teknologi fra spillindustrien

Teknologi som muliggjør kommunikasjon med kunder og medarbeidere uavhengig av tid og sted, vil komme til å ha stor betydning fremover når næringslivet legger nye strategier for bærekraftige måter å arbeide og samhandle på.

– Spillteknologi som ved bruk av avatarer i 3D og VR gjør at vi kan møtes inne i 3D-modeller eksisterer allerede i dag, og det er bare et spørsmål om tid før dette virkelig tar av. Spillindustrien har også flere spennende forretningsmodeller som muliggjør skalering i helt andre dimensjoner enn hva vi er vant til, forteller Grebstad.

Tilgang til den beste arbeidskraften fra hele verden

Ocean Visioneering lever selv etter prinsippet om av man kan jobbe fra hvor som helst i verden. Teamet består av utviklere som jobber på tvers av regioner og landegrenser. Dette gjør at selskapet hele tiden kan ha tilgang på den beste kompetansen og arbeidskraften, uavhengig av hvor hovedkontoret befinner seg.

Creative director, Marco Mintchev demonstrerer CONVRS på Aqua Nor i Trondheim.

Havbasert næring

Ocean Visioneering ble etablert i Ålesund, og har sitt utspring fra havbaserte næringer som fiskeri, oppdrett og maritim industri.

Havbasert næring er kjent for å ta i bruk ny teknologi, derfor er det en stor styrke for oss å få tillit fra de største industrielle aktørene i dette markedet, avslutter Vibeke Hanssen, styreleder og medgründer i Ocean Visioneering.

Fakta

Ocean Visioneering AS er en tech start-up lokalisert på Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. Selskapet utvikler plattformen CONVRS™, en virtuell B2B expo løsning hvor formålet er å skape et virtuelt business nettverk hvor man kan knytte kontakter, samhandle og brande selskapene sine i 3D og VR. Ocean Visioneering har i dag fem faste ansatte, fire prosjektansatte og tre utviklere på kontrakt fra Axbit AS.