First Process har opplevd en eventyrlig utvikling i sin korte historie. på syv år har de rukket å bli ett av verdens ledende selskaper når det gjelder leveranser av pelagiske prosessanlegg.


[raw]

First Process AS fra Ørskog kan se tilbake til en kort, men hektisk karriere innenfor produksjon og salg av prosessutstyr til foredlingsindustrien. Selskapet ble etablert i 2003, og fokus ble med en gang rettet mot et virksomhetsområde der det var få andre aktører, nemlig på leveranser av komplette pelagiske prosessanlegg. Det var et smart trekk, og selskapet er i dag en av de største i verden på dette feltet. Firmaet har også hatt sterk fokus på innovasjon og utvikling av nye produkter, noe som har medført at forretningsområdet stadig har blitt utvidet.

 

-Det å være innovative, lønner seg alltid til syvende og sist, sa en fornøyd president Petter Leon Fauske til Kystmagasinet, da vi besøkte standen deres i prosesshallen på den store sjømatmessen i Brussel i slutten av april. Fjoråret var litt stille på den pelagiske prosessfronten. Dermed brukte selskapet mye av ressursene sine på å utvikle nye produkter og utvide virksomhetsområdet. Det har resultert i stor ordreinngang på nyåret. Første kvartal ble et rekordår for First Process, som for øvrig aldri har opplevd røde tall i regnskapet, heller ikke i et relativt stille fjorår. Fauske har derfor all grunn til å være fornøyd, og han er også optimistisk med tanke på årene som kommer.

 

Satser på kvalitet
Noen av suksessfaktorene til selskapet fra Ørskog har vært stor kompetanse på dette med foredling og produksjon av fisk. De som sto bak etableringen kom fra Odim systemet, og de visste dermed godt hvor skoen trykket og hvor mulighetene lå. Dernest ble det satset på kvalitet fra første stund, og som tidligere nevnt, på et marked der det var få aktører. Fokus ble med en gang rettet mot utlandet, fordi Fauske og hans kollegaer så at det var her mulighetene lå for leveranser av store pelagiske anlegg. Det tok tre år før firmaet solgte noe som helst til Norge. I mellomtiden solgte de flere komplette fabrikker, i første omgang til USA og Skottland og siden til blant annet Peru, Chile og Japan.

 

First Process har frem til nå solgt 15-20 pelagiske anlegg, i forskjellige størrelser.  Kontraktsverdiene har ligget opp mot 25-30 millioner kroner. Andre suksessfaktorer for selskapet har vært et tett samarbeid med Eksportfinans, noe som har gjort at de kan levere store, komplette anlegg med ferdig finansiering til gunstig rente, der kravene til egenandel har ligget på rundt 15 prosent. Selskapet har også satset på presentasjon av løsninger og prosesser i 3D, med tegninger som nærmest ser ut som bilder og gode animasjoner. Når det gjelder selve produktene er kvalitet et nøkkelord, og de viktigste underleverandørene er å finne i Norge. Men de har også partnere i Danmark og på Island, som står for produksjon av deler av anleggene.

 

Høy hastighet
Ørskog-selskapet er kjent for sin høye automatiseringsgrad og gode hastighet i sine prosesslinjer, noe som gir økt lønnsomhet for kunden. Selv om pelagiske anlegg fortsatt er et hovedsatsningsområde, har First Process etter hvert blitt stadig større også på andre felt, som blant annet på laksesiden med ulike nøkkelprodukter. De er også forespurt på om bord produksjon på pelagiske fartøy. Når det er snakk om komplette fabrikker, er pumpesystemer for fisk, isbehandling, og ulike logistikkløsninger for fisk, kasser og paller ofte inkludert. Det samme gjelder kontrollsystemene. Selskapet hatt stor suksess med sine logistikkløsninger for laks og gradingsystemer for filet.

 

Et av de nyeste produkter i selskapets portefølje er en ny pakkemaskng for vakuumpakker, som gjør at kunden får mer utstyr inn på mindre areal. First Process har allerede fått kontrakt på levering av denne type anlegg til Norway Pelagic, Nergård og et selskap i Irland. De er også i gang med utvikling av en ny maskin som automatiserer bort de siste personene på en produksjonslinje, de som dekker fisken i kassene med plast og lekker lokket på. Denne nyheten vil i følge Petter Leon Fauske trolig bli lansert i løpet av høsten 2010. Han forteller at selskapet hele tiden jobber tett med næringen når det gjelder utvikling av nye produkter, og de har hatt mange prototyper ute i prosessene opp gjennom årene. Effektivisering er et nøkkelord i det innovative arbeidet mot nytt utstyr i fiskeindustrien.

 

Store leveranser
First Process har for tiden flere store leveranser i produksjon. De skal blant annet levere et større mottaksanlegg til en aktør i Peru, levere pakkeutstyr til tre av Norway Pelagic sine anlegg og en ny komplett fabrikk til Nergård sitt anlegg i Vesterålen. Når det gjelder denne siste leveransen er det snakk om en kontraktsverdi på nærmere 30 millioner kroner, og fabrikken skal være klar til bruk i august.

 

Det kan til slutt nevnes at First Process har fire eiere, hvorav Fauske er en av disse. Selskapet 10 ansatte i Norge og tre datterselskap, i Peru, Chile og Japan. I førstnevnte land har de tidligere hatt flere store leveranser. Nå er det imidlertid litt rolig i dette markedet grunnet El Ninjo og at fisken er er midlertidig borte. Det samme gjaldt i Chile for 2009. Men Fauske regner med at disse markedene kommer sterkt tilbake når fiskeriene og forholdene igjen blir normale. Når det gjelder Japan hadde selskapet store leveranser til landet i 2006 og 2007, og han tror dette markedet er på vei opp igjen.

 

-Når det gjelder hjemmemarkedet er vi spente på hva som vil skje på prosessiden de nærmeste årene. Vi følger godt med, og alt tyder på at effektiviseringsprosessen vil fortsette i fiskeindustrien i Norge de nærmeste årene. Det betyr nye muligheter for et selskap som First Process, slår Petter Leon Fauske fast.

[/raw]