Skroget til Ronja Storm nå ved Havyard-verftet i Leirvik i Sogn, klar til å bli verdens største brønnbåt.

I det at Ronja Storm blir verdens største ligger ikke bare at den med sine 116 meter er lengst, og mye lenger enn andre brønnbåter. Det er heller ingen andre skip i verden som har så stort anlegg for produksjon av ferskvann. Hvert døgn kan båten produsere 16, 8 millioner liter ferskvann. Båten kan dermed dekke døgnforbruket av ferskvann til 100.000 gjennomsnittsnordmenn .

Det er heller ingen andre brønnbåter som har så stor kapasitet på fisketankene, på behandling og frakt av fisk. Kapasiteten er nesten dobbelt så stor som det som er vanlig på brønnbåter. Ingen andre har fire fisketanker og ingen andre kan laste 1000 tonn fisk på en time. Det er 3.300 store laks per minutt.

Og ingen andre brønnbåter har tatt i bruk likestrømsanlegg før. Ronja Storm er den første og anlegget vil både spare drivstoff og sikre håndteringen av fisken.

Fra venstre: Prosess leder Jan Andre Førde Systad, Havyard Ship Technology, Prosjekt leder Svein Frode Eggesbø, Havyard Ship Technology, daglig leder Lasse Stokkeland, Havyard Ship Technology og prosess leder, produksjon Håkon Bosdal, Havyard Ship Technology. Foto: David Zadig.

Grensesprengende

Seniordesigner i Havyard Design & Solution, Kjetil Myren, kaller Ronja Storm grensesprengende.

-At Ronja Storm er verdens største, handler ikke bare om fysiske størrelser. Det som har vært i fokus er skånsom og sikker håndtering av store mengder fisk, og det har krevd utvikling av nye løsninger og utstyr. Kunde og sluttbruker har utfordret oss ned til minste detalj, og resultatet er at Ronja Storm blir en gigant på alle områder.

Lasse Stokkeland, daglig leder ved Havyard Ship Technology, peker på verftet sin erfaring med bygging av brønnbåter og sier de er klar.

-Vi har forberedt oss lenge og både i planleggingen og i byggearbeidet drar vi nytte av at dette er et komplett Havyard-produkt. Vi har full tilgang til kompetanse på alle felt både når det gjelder design, selve fiskehåndteringsutstyret og kraftsystemer og automasjon.

Bærekraftig

Ronja Storm bygges for Sølvtrans som skal leie ut brønnbåten til Huon Aquaculture i Tasmania utenfor Australia. Og Kjetil Myren sier det er behovene der knyttet til frakt og behandling av fisken som krever de store dimensjonene.

-Laksen må behandles og fraktes mange ganger gjennom livssyklusen og bading i ferskvann er en effektiv og miljøvennlig metode. Ved å produsere eget ferskvann blir behandlingen mer bærekraftig. Du slipper å bruke naturlig ferskvann som er et knapt gode, du slipper å bruke tid og brennstoff på å hente det og du slipper å rense det. Og selvsagt blir vannet gjenbrukt.

Når laksen blir behandlet så ofte, må den kunne tas opp av merden raskt og skånsomt, for å slippe stress og redusert vekst. Dermed trengs de enorme systemene for håndtering av fisk. Og for å sikre fiskevelferden og overlevelse kommer robuste og redundante systemer i tillegg.

Ronja Storm har dessuten likestrømsanlegg som for første gang blir tatt i bruk på en brønnbåt. Det både sparer drivstoff og reduserer støy.

Ingen andre skip i verden har så stort anlegg for produksjon av ferskvann som det Ronja Storm får. Hvert døgn kan båten produsere 16, 8 millioner liter ferskvann. Båten kan dermed dekke døgnforbruket av ferskvann til 100.000 gjennomsnittsnordmenn. Illustrasjon: Havyard.

Det nye flaggskipet

Kjetil Myren sier Havyard har utviklet det nye flaggskipet i brønnbåtnæringen.

-Vi håper og tror dette skal bli et godt verktøy for Sølvtrans og Huon Aquaculture i deres arbeid med å produsere sunn sjømat. Med løsningene for Ronja Storm leverer vi neste generasjon brønnbåt og har gått nye skritt mot en enda mer bærekraftig næring.

Ronja Storm skal overleveres til Sølvtrans høsten 2019. Da skal båten tas i bruk av Huon Aquaculture i Tasmania.

Roger Halsebakk, daglig leder i Sølvtrans, sier de så langt er veldig fornøyd med prosessen og samarbeidet med Havyard og han er sikker på at de får en båt som planlagt og forventet.

-Dette blir en fantastisk båt i Sølvtrans sin flåte, og Ronja Storm bekrefter at Sølvtrans er i forkant av utviklingen av ny kvalitet for å ivareta kvalitet, fiskevelferd og miljø for oppdrettsnæringen.

FAKTA:

  • Lengde: 116 m
  • Bredde: 23 m
  • Generatorkapasitet: 4 x 2250 kW
  • Kapasitet fisketanker: 7.450 m3
  • Ekstra lagringskapasitet ferskvann: 5.000 m3
  • Produksjonskapasitet ferskvann: 16.800 m3 / 24 timer