Rolls-Royce og det danske rederiet Svitzer har gjennomført en demonstrasjon av et fjernstyrt kommersielt fartøy i København havn. Kapteinen som førte skipet satt i et kontrollsenter på land utviklet av Rolls-Royce. Demonstrasjonen fant sted tidligere i år, og tilstede var ledelsen i begge de to selskapene.

Nyheten om den vellykkede første demonstrasjonen ble kjent i en pressemelding fra Rolls-Royce plc i dag morges, der Rolls-Royce og Svitzer også annonserte at de har signert en avtale om å samarbeide videre med å teste og utvikle teknologi for fjernstyring og etterhvert autonomi for slepebåter.

Båten er Svitzer Hermod, en 28 meter lang slepebåt (tug), og demonstrasjonstruen gikk i København havn. Kapteinen satt i et kontrollsenter på land i hovedkontoret til Svitzer. Totalt har Svitzer Hermod nå vært gjennom flere uker med sjøprøver der fartøyet har vært fjernstyrt fra land. Systemene har gått gjennom flere tusen timer testing av blant annet navigasjon, «situational awareness», fjernstyring og kommunikasjon mellom kontrollsenteret og slepebåten.

– At vi nå kan styre et kommersielt fartøy fra land er en veldig viktig milepæl, og jeg er stolt av teamet vårt som har fått det til. Nå går vi videre, for teknologien mot større grad av autonomi i skip utvikles raskt. Sammen med innovative rederier vil vi fortsette arbeidet. Vi må også jobbe sammen med havnevesen og transportnæringen i bred forstand fremover – det er mer enn selve skipet som blir påvirket, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce.

Rolls-Royce medarbeidere i Norge og Finland har jobbet sammen med Svitzer for å realisere den første milepælen i arbeidet med å realisere et fjernstyrt kommersielt fartøy.

– Rolls-Royce har alltid jobbet for å gi skip den best mulige teknologien, og det fortsetter vi med i den digitale tidsalderen, sier Asbjørn Skaro.