Fiskeriforsker Ray Hilborn fra University of Washington hevdet i en tale på konferansen SeaWeb Seafood Summit i Seattle i begynnelsen av juni, at inntrykket som er skapt om fallende fiskebestander er misvisende.

Hilborn viste til, i følge nettstedet Seafoodsource, tall fra forskningsdatabasen RAM Legacu Stock Assessment Database som indikerer at verdens fiskebestander falt frem til slutten av forrige hundre. Siden år 2000 har svært mange fiskebestander tatt seg opp.

-Det er en veldig bred oppfatning at fiskebestandene rundt om i verden er minkende. Mange nyhetssaker I media begynner med «verdens fiskebestander faller». Men det er simpelthen ikke sant. De øker mange plasser, og faktum er at det i et globalt perspektiv er korrekt å si at bestandene er stabile, og muligens økende.

Han pekte på deler av Asia som det stedet hvor kunnskapen om fiskebestandene er dårligst. I tillegg er det i Sør- og Sørøst-Asia steder hvor det er enighet om at viktige fiskebestander er i dårlig forfatning, i stor grad som følge av mangelfull forvaltning. I følge Hilborn kan en fiskebestand være robust selv om den er overfisket. Når en fiskebestand karakteriseres som overfisket er det en definisjon i forhold til hvilket utbytte denne fiskebestanden ville gitt om den var forvaltet bedre. Det betyr ikke nødvendigvis at den er I fare for kollaps eller utryddelse.