ABB er et ledende globale teknologiselskap innen kraft og automasjon, og har utviklet det som betegnes som verdens mest energieffektive elektrisk fremdriftssystem for fartøy.

Det nye elektriske fremdriftssystemet, som har fått benevnelsen Azipod XL, ble lansert i september i fjor, og er derfor relativt nytt. Foreløpig er det ikke montert ut i noen fartøy, men det er kun snakk om tid før det skjer.

-Vi har fått positive signaler fra industrien og er i dialog med flere potensielle kunder, sier Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.

Øker effektiviteten

Systemet vil øke drivstoffeffektiviteten med inntil 10 prosent sammenlignet med tidligere Azipod-modeller. I tillegg vil effektiviteten øke med opptil 20 prosent sammenlignet med moderne propellakselsystemer. Effektivitetsøkningen i Azipod XL er oppnådd med et unikt dysesystem som akselererer vannstrømmen til propellen. Det gir økt skyvekraft, samtidig som redesign av thrusteren har gitt redusert vannmotstand. I likhet med vanlige dyser gir disse mulighet for en høyere kapasitet i arbeidsområdet, som vil ha en positiv virkning på effektiviteten. På grunn av økt akselerasjon av vannstrømning i dysen, vil dysen i seg selv også gi et tillegg til skyvekraften.

Leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, Sindre Sætre. Foto: ABB Norge.

Reduserer forbruket

Azipod har, med sitt girløse og manøvrerbare fremdriftssystem som inkluderer en elektrisk motor i undervannsenheten, nærmest blitt en industristandard. Med 360 graders manøvrerbarhet er det et ofte foretrukket system for å styre og drive en lang rekke fartøystyper. Siden den første installasjonen for 25 år siden, har Azipod-fremdriftssystemer hatt over tolv millioner driftstimer med en tilgjengelighet på 99,8 prosent. Hittil har systemet redusert forbruket av bunkersolje med 700 000 tonn og dermed bidratt til å redusere klimaog miljøutslippene fra maritim industri.

– Vi arbeider kontinuerlig med tekniske fremskritt til glede for våre kunder og miljøet, som en del av vår Next Level-strategi. Azipod XL er et perfekt eksempel på dette. Nyvinningen representerer den største forbedringen i fremdriftssystemets drivstoffeffektivitet i nyere tid. Om eksisterende Azipod-enheter ble erstattet med den nye modellen, ville maritim industri spare ytterligere 2,2 millioner tonn drivstoff og syv millioner tonn CO2 de neste 25 årene, sier Sætre.

 

Fleksibiliteten

Azipod XL-konseptet kan designes for å gi maksimal trekkog skyvkraft ved lavere hastigheter, men likevel ha gode ytelser ved høyere hastigheter. Per i dag vil enhetene være for store for fiskefartøy, men fremdriftssystemet passer godt til offshorefartøy, slepebåter, ferger og LNG-tankere. Men i fremtiden vil mindre systemer være tilpasset mindre fartøyer, som for eksempel trålere.

-Systemets fordeler ligger i fleksibiliteten, der vi på den ene siden kan optimalisere det for høyere fart og utnytte en høy effektivitet, eller vi kan forme systemet på en mer konvensjonell måte til vanlige slepekraft med tradisjonelle dyse-thrustere, avslutter Sætre. Azipod XL er tilrettelagt for avansert tilstandsovervåking gjennom ABBs konsept for Internet of Things, Services and People og sine maritime samhandlingssentre (Integrated Operations Centers), blant annet i Norge, som kontinuerlig overvåker utstyret og ytelsene til over 600 fartøyer globalt.