Flekkerøy Hummer SA forteller i en søknad om forlengelse av midlertidig konsesjon for drift av hummerklekkeri, om en vellykket første sesong. I kommende sesong, fra hummerfiskets start i år til slutt neste år, skal klekkeriet ta inn rognhummer forløpende.


( 01.12.2017 )

Disse vil bli oppbevart i kar med vanngjennomstrømming i klekkeriet, en løsning de anser som bedre av hensyn til daglig tilsyn for å ivareta dyrevelferd, enn oppbevaring i sjøen.

Det arbeides med å få en permanent tillatelse til drift av hummerklekkeriet. I juni fikk klekkeriet tillatelse til å produsere 50.000 yngel ved hjelp av 50 rognhummer. Denne tillatelsen skal fornyes 31. oktober, i påvente av at det blir avklaring rundt en permanent konsesjon.