DEL

Fiskeri- og kystdepartementet vil vente med å fastsette totalkvoten av kongekrabbe i det regulerte området øst for 26°Ø, til etter høringen av reguleringsforslaget for neste sesong er gjennomført.


( 02.03.2010 )

[raw]

Fiskeridirektoratet vil snart sende på høring reguleringsforslag for neste reguleringsår, som løper fra 1. april 2010 til 31. mars 2011. En justering av grensene for det regulerte området vil være tema i høringen, og størrelsen på en totalkvote vil nødvendigvis avhenge av hvordan det regulerte området avgrenses.

 

Høringen vil bli gjennomført med seks ukers høringsfrist. Dette innebærer at det ikke vil kunne åpnes for fangst i det regulerte området allerede ved reguleringsårets start den 1. april. Dette er imidlertid en tid på året hvor det i svært liten grad har blitt fangstet kongekrabbe.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.