Gunstige svingninger i havtemperaturen en hovedårsak til at 2014 så langt har vært et svært godt år for lakseproduksjon.


( 19.08.2014 )


– Gunstige vekstvilkår for laksen og et høyt uttak så langt i år, ser ut til å bli avløst av en mer avdempet tilvekst og lavere uttak enn først antatt, sier Edmund Broback, leder av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforenings produksjonsutvalg til FHLs nettsider.

 

Så langt i år har det vært et økt uttak av fisk på 15%, eller 92 000 tonn, sammenlignet med fjoråret.  Mye av dette er grunnet de gode produksjonsvilkårene, og næringen har også tatt ut fisken tidligere enn i et normalår.

 

– Vi registrerer at i juli har den relative tilveksten vært lavere enn ved samme måned i fjor, og at dette gjenspeiles i fôrforbruket, sier Broback. Konkret viser tallene 2% økning på en biomasse som er 3% høyere.

 

Broback sier videre at den relative tilveksten har vært lavere enn ved samme måned i fjor, og at dette gjenspeiles i fôrforbruket.

 

– Det kan virke som de naturlige svingningene i temperatur langs kysten ikke bare har gitt oss en fortreffelig sommer i hele landet, men også vil bidra til å avdempe virkningen av Russlands stopp av import av norsk laks, sier han avslutningsvis.