Fiskerinæring og leverandører på Vestlandet har vendt blikket mot Storbritannia. I år var det rekordstor norsk deltakelse på Skottlands største fiskerimesse, Skipper Expo i Aberdeen.


( 03.11.2016 )

MMG-STAND

Næringsklyngen Måløy Maritime Group AS har 16 medlemsbedrifter, og deltok med felles profilering under messa.

Med 194 utstillende bedrifter, rederier og aktører fra 17 land, og totalt over 1700 besøkende over to messedager, ble årets utgave den største som er holdt hittil. Ifølge arrangøren, Mara Media, var det en økning i antall utstillere på 60 % fra i fjor. Også Norge og Danmark var godt representert av leverandørbedrifter på messen, sammen med aktører fra blant annet Island, Færøyene, Sverige, Portugal, Spania, USA og Canada.

-Den skotske industrien, både fiskeindustrien og leverandørene, rir på en medgangsbølge, som er årsaken til den økende interessen i år. Det sier kommunikasjonssjef for Mara Media, Sharon Boyle.

Måløy Maritime Group AS var godt representert i Aberdeen. Bak fv Joakim Silden (Stadyard), Kenneth Sekkingstad (Båtbygg), Per Jørgen Silden (DL Skipskompetanse AS), Agnar Lyng (Stadyard), Håkon Vederhus (Selstad), Odd Rune Heggelund (Skipskompetanse), Trond Kongshaug (driftsleder Stadyard). Foran fv Laetitia Rosing, Jakob Hals (Fiskevegn), Geir Saltkjel (DL Ulvesund Elektro), Hans Petter Selstad (Selstad).

Måløy Maritime Group AS var godt representert i Aberdeen. Bak fv Joakim Silden (Stadyard), Kenneth Sekkingstad (Båtbygg), Per Jørgen Silden (DL Skipskompetanse AS), Agnar Lyng (Stadyard), Håkon Vederhus (Selstad), Odd Rune Heggelund (Skipskompetanse), Trond Kongshaug (driftsleder Stadyard). Foran fv Laetitia Rosing, Jakob Hals (Fiskevegn), Geir Saltkjel (DL Ulvesund Elektro), Hans Petter Selstad (Selstad).

Felles synlighet

Siden starten i 2010 har Skipper Expo vokst hvert år, men interessen fra norske aktører har latt vente på seg. I år har derimot flere vendt blikket mot Storbritannia, og satt av datoene for messa i Aberdeen. De fleste norske bedriftene og deltakerne deltok i år for første gang med egen stand. Blant dem fant vi godt etablerte aktører innen motor og fremdriftssystemer, skipsbygging og verftsindustrien, som Havyard MMC AS, Brunvoll AS, Finnøy Gear & Propeller, Simek AS, Scana Propulsion, Karmøy Winch og Bunker Oil AS. Men også rene norsk fiskeri- og foredlingsbedrifter, som Pelagia og Måløy Seafood AS, var til stede.

I Måløy har i alt 16 maritime bedrifter innen service, verft og vedlikehold, design, skipselektronikk, utstyr og fiskeredskaper og sikkerhet gått sammen i Måløy Maritime Group AS (MMG), som er en næringsklynge og nettverksprosjekt med felles profilering. Alle bedriftene i prosjektet; Båtbygg AS, Fiskevegn, Isovent AS, Måløy Havneservice AS, Måløy Radioforretning AS, Måløy Seafood AS, Moldøen Supply AS, Seacon AS, Selstad AS, Sentronik, Skipskompetanse AS, Stadpipe AS, Stadyard AS, Ulvesund Elektro AS, Verlo AS, Westmek, var representert under Skipper Expo.

BUFFET

MMG stod for buffet under Skipper Expo, og serverte førsteklasses norsk sjømat. Fra venstre daglig leder hos Selstad AS, Hans Petter Selstad, Joakim Silden (Stadyard), daglig leder i Stadyard, Agnar Lyng, prosjektleder MMG, Laetitia Rosing, salg- og prosjektleder i Båtbygg AS, Kenneth Sekkingstad, daglig leder hos Båtbygg, Kjell Inge Sjåstad, salg- og marketingsjef Fiskevegn AS, Jakob Hals.

God respons

En av grunnene til at de har valgt seg ut den skotske messa er Måløys gunstige beliggenhet og nærhet til fiskefeltene i Norskehavet. Det britiske og skotske markedet, inkludert Shetland og Irland, er derfor svært viktig og interessante markeder for Måløy Maritime Group.

-Det er første gang MMG deltar på messen. Synlighet er ett av fortrinnene vi har når vi går sammen og vise det komplette miljøet i Måløy. I stedet for at hver enkelt profilerer seg alene, kan vi være samlet og få til mer, både i forhold til standen og det å spille hverandre gode og dele erfaringer og bekjentskaper, sier prosjektleder i MMG, Laetitia Pipaluk Rosing. Inntrykket hennes er også at messen i år er større enn den har vært tidligere, med flere utstillere og høyere besøkstall. Responsen fra kundene på messa har også vært god.

FINNØY

Travle messedager for flere av de norske aktørene. Her Finnøy Gir & Propeller. Foto: Mare Media.

-Vi har fått udelt gode tilbakemeldinger fra kundene, og synes totalt sett vi fikk profilert det komplette og kompetente maritime miljøet i Måløy på en god måte. Hovedbudskapet om at du i Måløy kan få gjort alt fra levering av fisk til design, nybygging, reparasjoner, vedlikehold av båter, samt alt som trengs av underleverandører og forsyninger til flåten, kom frem på en god måte og vi er godt tilfreds med deltakelsen i Aberdeen, samt på messen i Galway som vi var med på i mars, sier en fornøyd prosjektleder. Rosing legger til at de valgte også å være sponsor for sjømatresepsjonen, og så det som en god mulighet for å profilere MMG på en positiv måte.

-Buffeten bestod av sjømat i alle mulige varianter, og vårt inntrykk var at folk hadde en trivelig kveld med god mat og god mulighet for nettverksbygging.

 

God arena og atmosfære

All standplass var utsolgt, noe som tydet på travle dager for utstillere og besøkende. Det var stor bredde i bransjene som var til stede, fra maritim elektronikk, motorer, dekksutstyr, sikkerhetsutstyr og fiskeredskaper. Blant høydepunktene var utstilling av fire fiskebåter av britiske skipsbyggere, og demonstrasjoner av sikkerhets- og overlevelsesutstyr for fiskeflåten. Alt foregikk i den romslige utstillingshallen. Sammen med Box Pool Solutions og Scottish White Fish Producers Association serverte Scottish Seafood Association og kokkene ved Buchan Braes Hotel, sjømat av høy kvalitet til de besøkende på messa. Dette var tydeligvis et av de kulinariske høydepunktene for de mange som årlig besøker messa.

Bak fiskerimessa i Aberdeen står som nevnt Mara Media, sponset av Scottish Fishermen`s Federation. Kommunikasjonssjef, Sharon Boyle i Mara Media, sa før messestart at måten messa har utviklet seg på siden starten i 2010 indikerer entusiasmen i fiskerinæringen og interessen for messen. Deres mål er å tilby en god arena for å gjøre forretninger, men at arrangementet også skal gi en avslappende atmosfære for besøkende til å «mingle» og møte kjente.

I DIALOG

Agnar Lyng, daglig leder i Stadyard og Laetitia Rosing, prosjektleder for MMG, i dialog under Skipper Expo.

-Det har vært en fantastisk messe og vi vil takke alle innen fiskerinæringen for deres gode støtte. Mange har gitt tilbakemelding på hvor mye årets messe lignet på toppårene innen næringen, som er en stor honnør til oss for hvordan messa har vokst de siste årene. Mange nye byggekontrakter ble signert av redere og skippere, noe som også gjenspeiler den optimismen som er i fiskerinæringen i UK, sa Boyle i en kommentar etter messeslutt.