Flere hundre fiskefartøyer er til salgs hos nordiske skipsmeglere. Noen selges med kvoter, men de fleste uten. Mange ønsker å finne kjøpere til båter før de våger å kontrahere et nytt. Kystmagasinet presenterer her 140 fartøyer til salgs.

De 140 fartøyene vi presenterer i oversikten er bare et lite utvalg av hva de ni skipsmeglerne vi har presentert har til salgs. Ulike meglere satser til dels på ulike markeder, mens noen få har spesialisert seg på visse flåtegrupper.

I tillegg til alle fartøyene som ligger ute på nettsidene til skipsmeglerne er det båter som er for salg, men hvor reder av ulike årsaker ikke ønsker å flagge at båten er for salg. Da gir megleren informasjon direkte til potensielle kjøpere.

Til salgs 2

Nordsjøtråleren Mostein, en av områdets arbeidshester, er for salg. Fartøyet er 34,02 meter langt, bygget i 1985 og laster 400 kubikkmeter, som gjør det godkjent som kystfiskefartøy.

 

Pelagiske trålere og notbåter

V har valgt å holde flåten av store fartøyer som er bygget i Russland eller Øst-Europa, delvis Spania, samt de nederlandske pelagiske fabrikktrålere, utenfor oversikten. Det finnes et stort antall av disse fartøyene i markedet. I Norden er det i første rekke danske meglere som har disse på sine lister. Men markedet er nok begrenset.

Det som er en ny utvikling de siste par årene er at det har minket på nyere norske pelagiske trålere/ringnotbåter til salgs. Samtidig har det dukket opp en del irske og britiske fartøyer. Lave NVG-kvoter og svak kronekurs gjør nok at norske ringnotredere tenker seg om både en og flere ganger før de bestiller nytt skip. Men gode kvoter og høye priser på makrell og Nordsjøsild gjør at inntjeningen for de fleste er god.

Til salgs 3

Carl Aamodt fra Flekkerøy har lagt ut både tråleren Glomfjord og Hunter for salg. Etter det vi forstår har han lyst til å satse på snurrevad.

 

Lite kapital å hente

Et annet og kanskje like viktig problem er, at det de siste årene har blitt solgt mange gode, nyere fartøyer i forbindelse med nybygg som er levert. Men selv om en reder får solgt sitt gamle skip når han bygger nytt, skal den som kjøper det brukte skipet også selge sitt. Går skipet til opphugging er det lite kapital å hente.

For mange har løsningen vært å selge skipene ut av landet. Ett stort og nytt makrellfiske utenfor Grønland, samt det uregulerte islandske fisket, skapte i en periode behov for store nyere fartøyer til dette fisket. Men nå er det større usikkerhet rundt fisket.

Norge og EU kuttet i fjor makrellkvotene med nesten 200.000 tonn til 1.040.000 tonn. Kuttet var bare rundt halvparten av det kuttet forskerne anbefalte. Det er derfor usikkerhet rundt makrellfisket ved Grønland og til dels Island. Ett av fartøyene som er for salgs er den islandske pelagiske tråleren og snurperen Adalsteinn Jonsson. Båten har fabrikk for innfrysing av pelagisk fisk har en lengde på 77,4 meter. Bygget i 2003 er den langt fra gammel å regne. Hadde fartøyet vært i markedet i 2013 ville andre islandske selskaper snappet opp dette umiddelbart.

Til salgs 4

I oversiktene til de nordiske skipsmeglerne inngår også fartøyer fra land utenfor Norden. Denne tyske tråleren, Bianca, er blant disse. Bianca er 40 meter lang og bygget i 1988.

 

Stor shetlender

En annen kjempe som er til salgs er shetlenderen Research W. Fartøyet ble bygget i Flekkefjord i 2003 og skal nå skiftes ut. Shetlenderen, som er Storbritannias lengste fiskefartøy, ble i 2014 forlenget med 7,8 meter til 78,5 meter største lengde. Andre britiske pelagiske trålere og notbåter som er for salg er blant annet Christina S, Taits II og Charisma, alle med lengde over 70 meter.

Det er også noen større norske fartøyer som ligger ute for salg. Blant disse er Storeknut, Havfisk, Trønderbas, Hargun, Havskjer og Morten Einar. De er alle store fartøyer mellom 67 og 71 meters største lengde. Dette er båter som er 16 til rundt 20 år gamle. Markedet for disse er for øyeblikket litt trangt, ikke minst siden større og mer moderne britiske fartøyer er for salg. De er samtidig i en prisklasse og størrelse som gjør de vanskelige å selge til Afrika.

Til salgs 5

Svenske Lipton, 34,58 meter, bygget i 1974, ble solgt til Vest-Agder for få måneder siden. Den skal erstatte fartøyet Sille på 11,99 meter.

TIL SALGS: 25 ringnot/pelagiske tråler over 50 meter

  Navn Loa Bredde HK Bygget Last. cbm Div
1 Research W (UK) 78,50 14,50 10444 2003 2665 T
2 Adalsteinn Jonsson (IS) 77,40 14,50 7500 2003 2665 N,T,F
3 Christina S (UK) 71,96 14,50 8158 2008 2058 T
4 Charisma (UK) 70,70 14,50 8160 2004 2197 T
5 Storeknut 70,60 13,60 6691 1996 1950 N,, T
6 Taits II 70,60 13,00 7200 2001 1854 T,
7 North Ocean 69,23 12,02 3000 1978 2800 N,T,F
8 Havfisk 68,30 14,00 5875 1999 1826 N, T
10 Trønderbas 68,20 14,00 7500 1999 1840 N, T
11 68,18 12,01 5000 1979 1549 N, T
12 Hargunn 68,10 12,60 5200 1999 1700 T, N
13 Morten Einar 67,50 11,51 3300 1985 1633 N, T
14 Havskjer 67,40 13,00 7399 2000 1962 N, T
15 Forever Grateful (UK) 63,97 11,50 5800 2001 5800 T
17 Senior 63,50 12,00 4080 1989 1550 N,T
18 Ocean Venture (UK) 61,50 13,20 7835 2003 1445 T
19 Felucca (Irl) 58,30 11,00 3685 1995 1607 T
20 Beinur (DK) 57,60 12,50 6600 1997 1340 N,T
21 Veronika (IRL) 55,95 12,00 5300 2000 1580 T
22 Frantsen jr 54,27 8,56 2000 1966 758 N
23 Nystrøm 53,29 9,50 2100 1980 500 N,T
24 Traal 53,00 7,50 3264 1987 1080
26 Antarctic (IRL) 50,70 12,00 3400 1996 1100  T

Til salgs 6

Hordalandsbåten Hardhaus er blant de mange flotte pelagiske fartøyene som er for salg.

 

Små notbåter med begrenset marked

Det finnes et stort antall mindre notbåter, fra femti meter og nedover til salgs. Mange har allerede blitt solgt til Mauretania og Marokko de siste årene. Men det er fortsatt mye tonnasje igjen som skal selges.

Norske redere, med interesse for disse, er primært interessert i fartøyer som laster maks 400 kubikkmeter. Dette er grensen regelverket setter for kystfartøyer. Det er få av fartøyene som er nye, og som samtidig er i nærheten av denne maksgrensen.

Gunnar K

Blant de fartøyene som kan være interessante er Gunnar K med lengde på 36,34 meter og lastekapasitet på 400 m2 er bygget 2000. Et annet fartøy, hvor navn ikke er oppgitt, er bygget i 2007. Det har en lengde på 37,54 meter og lastekapasitet på 400 m2. Et annet interessant fartøy er Stokke Senior. Båten, som laster 300 tonn, er bygget i 2009, er 28,32 meter lang og utstyrt med 2280 solide hester.

Er man i markedet for mindre fartøyer enn Stokke Senior, så er det mye eldre tonnasje, bygget på 1980-tallet, som dominerer meglerne sine lister, selvsagt med en del unntak som for eksempel Remøybuen med lengde 23,90 meter som er bygget i 2001. Den har lastekapasitet på 170 tonn og 640 hester i motorrommet.

Til salgs 7

Irske redere fornyer i disse dager i raskt tempo. Antarctic på 50,7 meter, bygget i 1996, er et av fartøyene som derfor er for salg.

 

TIL SALGS: 40 Ringnot/pelagiske tråler under 50 meter

1 49,00 10,00 2448 1989 900 N,T
2 45,17 9,00 2400 1985 800 T
3 45,01 10,00 3263 1998 500 N,T
4 44,85 10,00 3260 1998 570 N,T
5 42,37 7,63 850 1966 430 N
6 41,72 8,02 1470 1967 480 T
7 Lønningen 41,72 8,00 990 1967 400 N,T,S
8 41,29 9,07 2100 1975 465 T
9 40,05 9,60 1740 1984 650 T
10 Rosenborg 39,70 9,00 990 1988 N,T,S
11 39,30 7,50 1800 1983 530 T
12 39,05 8,00 1300 1984 483 T
13 37,54 9,25 1000 2007 400 N,S
14 Gunnar K 36,34 9,00 1300 2000 400 N,S
15 Mostein 34,02 8,62 1500 1985 400 T
16 34,00 7,40 850 1974 220 T
17 Storøy (Ex.Ocean) 33,46 7,60 1000 1978 270 N
18 32,40 7,54 770 1979 250 N,T
19 28,80 8,50 1014 1999 275 N,S
20 Stokke Senior 28,32 9,50 2280 2009 300 N,T,S
21 E. H. Senior 27,40 8,50 1000 2002 230 N,S
22 27,40 6,52 575 1969 575 N,S
23 Geir Roger 27,40 6,62 675 1969 125 N,S
24 Frøybas 27,30 7,50 720 2001 286 N,S
25 Sommarøyværing 27,11 6,40 720 1988 150 N,S
26 26,90 8,27 1000 1997 280 T
27 26,60 8,20 1000 1996 100 T
28 Rowenta 25,33 6,70 830 2001 170 N,S
29 Remøybuen 23,90 6,30 640 2001 170 N,S,G
30 Topas 23,50 6,10 660 1985 117 N,S
31 Kloegga 23,30 5,86 400 1984 150 S
32 Solværgutt 21,50 7,10 450 1983 100 N,S
33 Slettenberg 21,34 7,25 918 1988 155 N,S
34 Liavåg 20,98 5,95 500 1965 95 N,S
35 20,89 5,50 320 1986 75 N
36 Brimøy 19,60 6,00 500 1986 65 N,T,S
37 Solstrand 19,22 5,90 600 1986 S,TN
38 Myntevik 19,22 5,90 525 1986 65 T,S
39 Isfjord 18,35 6,10 470 1985 65 S,TN
40 17,10 6,00 600 1999 82 N

N – Not, S – Snurrevad, T – T,, TN-Teiner, F – fabrikk

 

Mange hvitfisktrålere til salgs

Markedet for trålere er komplisert. Det er en blanding av ferskfisktrålere, frysetrålere og fabrikktrålere. Noen er spesielt utstyrt for reke, andre for fisk. Det er også vanskelig å finne navnet på trålere, siden det ofte er en del russiske trålere blant de som legges ut for salg.

Oversikten vi har satt sammen omfatter femti trålere fra 16 til 64,7 meter. Vi har valgt å holde utenfor store gamle russiske og østeuropeiske fartøyer.

Til salgs 8

Like etter at dette bildet ble tatt, gikk shetlenderen til Polen for forlenging. Nå er fartøyet, som er Storbritannias lengste, til salgs.

TIL SALGS: 50 trålere over 16 meter

  Navn/nasj. LOA Bredde HK Bygget CBM Annet
1 64,70 11,50 2350 2001  – Filetfabrikk
2 60,33 13,00 4556 1987 965 Filetfabrikk
3 Færøysk 60,13 11,00 3600 1971 3600 Frys
4 Grønlandsk 60,10 12,20 3603 1989 640 Reke
5 Langenes 56,00 12,40 3060 1986 900 fabrikk
6 55,20 13,00 3750 1988 900 Frysetråler
7 54,98 10,26 2699 1979 240 Frys
8 51,14 12,00 2502 1989 427 Fabrikktråler
9 Færøysk 48,50 9,30 2428 1985 500 Ferskfisk
10 Norsk 46,54 9,20 1500 1971 Ferskfisk
12 45,01 8,60 1989 1802 100 Ferskfisk
13 44,00 10,60 2203 1987 302 Ferskfisk
14 Tysk 40,40 9,90 1983 1360 300 Ferskfisk
15 40,26 8,48 1428 1987 180 Ferskfisk
16 Bianca 40,22 8,50 1500 1988 185 Ferskfisk
17 Eben Haezer 40,00 8,00 2000 1983 258 Ferskfisk
18 Tobis (DK) 39,95 10,00 2009 1800 310 Frys/fersk
19 Tysk 35,08 9,60 1983 1387 216 Ferskfisk
20 33,99 8,05 2000 1985 220 Frys
21 Glomfjord 33,90 8,20 1060 1992 220 Fersk/frys
22 Britisk 33,89 8,70 1740 1997 357 Ferskfisk
23 30,71 8,41 1300 1988 180 Ferskfisk
24 Norsk 29,40 8,60 850 1987 195 Frys
25 Toya 28,10 9,10 1000 2003 180 Ferskfisk, reker
25 Britisk 28,00 9,50 1440 2001 230 Ferskfisk
27 27,85 8,50 1998 1200 180 Ferskfisk
28 Hellevig 26,20 6,50 1000 1988 200 Ferskfisk, reker
39 Hunter 26,20 7,02 1200 1984 Ferskfisk, reketråler
30 25,92 1075 1979 165 Ferskfisk
31 Svensk 25,91 7,00 1000 1977 150 Ferskfisk
32 Vestskjær 25,50 6,80 630 1986 Ferksfisktråler
33 Norsk 25,46 6,80 630 1986 Ferskfisk
34 Dansk 24,85 5,80 1989 643 85 Ferskfisk
35 Inger Victoria 23,80 5,80 600 1986 94 garn, line
36 Dansk 23,35 5,80 600 1987 90 Ferskfisk
37 23,06 6,80 300 1985 Ferskfiisk
38 22,10 7,20 860 1988 73 Frys
39 Dansk 21,50 6,40 649 2001 Ferskfisk
40 Dansk 21,50 5,52 500 1991 Ferskfisk
41 Norsk 21,30 5,75 496 2007 Ferskfisk
42 20,00 6,50 600 1983 50 Ferskfisk
43 Havfruen 19,90 7,00 680 1995   Ferskfisk
46 19,40 4,98 425 2001 60 Ferskfisk
47 19,35 4,97 431 2002 60 FerskfIsk
48 Myntevik 19,22 5,90 525 1986   Ferskfisk
49 Dansk 16,60 5,16 315 1985   Ferskfisk
50 Ero 16,10 6,02 600 1992   Ferskfisk

 

Få linefartøyer til salgs

Det nordatlantiske linemiljøet er begrenset. Det viser igjen på listene over linebåter til salgs. I tillegg til rendyrkede linebåter finnes det mange sjarker og mindre fiskefartøyer som skifter mellom ulike utstyrstyper. Disse er ikke med i oversikten over linefartøyer til salgs.

Med unntak av linebåten Seir som er 16 år gammel, er fartøyene i oversikten alle 25 år eller eldre. Det største fartøyet er 49,9 meter langt. Navnet er ikke oppgitt av meglerne som har dette i sine oversikter. Men blant linefiskere er det neppe vanskelig å finne ut hvilket fartøy det dreier seg om. Det er få så store linefartøyer i drift.

 

TIL SALGS: 10 linefartøyer til salgs

  Navn LOA Bredde HK Bygget Last M2
1 49,90 12,00 2722 1993 700
2 Frøyanes Senior 46.95 10,00 1521 1998 588
3 Argos Georgia 46,57 10,00 1521 1998 500
4 Proa Pioner 42,19 8,50 750 1989 495
5 Seir 39,95 10,60 1300 2000 450
6 Stattegg 39,46 8,00 810 1985 407
7 Vestfisk 39,20 8,52 690 1980 355
8 Bjørnhaug 32,18 6,50 400 1966 150
9 Kampegga 16,20 4,85 330 1967
10 15,61 4,83 322 1979

 

Fangstfartøy og sjark

Er man på jakt etter et mer spesielt fartøy som en selfangsskute eller hvalfanger, finnes disse også for salg. Selfangskuter kjøpes gjerne for rigging til teinefiske etter snøkrabbe. Her finnes også større garnfartøyer, som Stormen Senior på 21,33 meter, til salgs.

Vil en ha fleksibilitet i redskapsvalg, oppgis Arktos på 19,1 meter å være beregnet til not, trål, line, snurrevad og teiner. Men det vil neppe være mulig uten at fartøyet rigges om. Båten som er hjemmehørende på Myre i Lofoten er i aktivt fiske, men har ikke registrert fangst etter 14. april.

En annen interessant båt er 19,6 meter lange Brimøy som oppgis å være rigget for snurrevad og reketrål. Den kan i tillegg frakte levende fisk.

TIL SALGS; 15 diverse fiskefartøy

  Navn LOA Bredde HK Bygget Last m2 Annet
1 Kvitungen 46,59 7,50 1750 1958 303 Selfangst
2 Måøybuen 27,99 6,70 530 1978 100 Hvalfangst
3 Stormen Senior 21,33 6,40 980 1988 105 Garn
4 Storvig 21 6,40   1990 83 Hvitfisk, konvensjonell redsk.
5 Bakkeværing 20,99 6,85 600 1998 138 Garn
6 Brimøy 19,60 6,00 500 1986 65 Snurrevad, reketrål, levende
7 Arktos 19,10 5,51 450 1987 80 Not, trål, line, snurrevad, teiner
8 Hellværing 17,50 5,50 530 1984 30 Snurrevad, reketrål
9 Roaldsen Junior 17,25 5,20 355 1986 12 containere Garn, snurrevad, not
10 Manin 16,25 5,16 335 1984 Garn
11 Rowenta II 16,00 4,82   1973   Line, hvalfangst
12 15,67 4,70 315 1981 20 Juksa, dorg, trål
13 Saltværing 15,48 4,97 300 1971 Garn, snurrevad, not
14 Jan Bjørn 15,45 4,66 1974 18 Garn, hvalfangst
15 Vareid 14,99 6,50 525 2014 80 Garn, snurrevad, not

 

Kilder: Janson Shipbrokers – Norge, Remøy Skipsmegling – Norge, EOS Shipbroker – Sverige, Atlantic Ship – Danmark, Alasund Shipbrokers – Island, Sigship – Norge, OSO Maritim – Norge, Maritime Competence – Norge, Atlantic Marine – Norge. Identifisering: Fiskeridirektoratets Merkeregister, EUs register over fiskeflåte, Dansk Skipsregister m.fl.

Omsetning hos de viktigste meglere av fiskefartøyer i 2014

Megler Land Valuta 2014
Omsetning Resultat* Lederlønn Utbytte
Remøy Skipsmegling Norge NOK 4.824 811 972
Janson Skipsbrokers Norge NOK 11.320 3.390 399 2.000
Maritime Competence Norge NOK 9.415 3.258 883 0
Sigship Norge NOK 5.171 3.940 309 2.500
OSO Maritim Norge NOK 5.693 1.859 1.249 0
Atlantic Marine Norge NOK 9.252 4.719 853 4.000
Atlantic Ship Danmark DKR 18.546 9.894 6.000
N.B. Ferdinandsen Danmark DKR 2.059 7 0
North Sea Shipbrokers Danmark DKR 3.560 542 0
EOS Shipbrokers Sverige SKR 1.817 44 0

*Resultat før skatt.