Norge eksporterte sjømat for 5 milliarder kroner i mai.


( 09.06.2014 )

Tall fra Norges sjømatråd viser en økning på 118 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,5 prosent sammenlignet med mai 2013.

 

– Etterspørselen etter norsk laks er fortsatt sterk. Eksportert volum økte med 8 prosent, mens redusert pris fører til en utflating av veksten målt i verdi sammenlignet med mai måned i fjor, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

 

Tallene fra Sjømatrådet viser at så langt i år er det eksportert norsk sjømat for 27,8 milliarder kroner, hvilket tilsvarer en økning på 21 prosent sammenlignet med 2013.

 

Laks og ørret i vekst

I mai 2014 ble det eksportert laks for 3.6 milliarder kroner, en økning på 230 millioner kroner. Dette tilsvarer en 7 prosent økning. I perioden falt prisen på fersk laks fra 42,54 kroner til 40,47 kroner per kilo. Volumet derimot økte fra 76 212 tonn til 82 335 tonn fra alle anvendelser av laks. Det er Polen, Frankrike og Russland som er de største importørene av norsk laks.

Ørreteksporten økte med 36 millioner kroner forrige måned. Dette er en 22 prosent vekst sammenlignet med samme tid i 2013. Så langt i 2014 er det blitt eksportert ørret til en verdi av 1,1 milliarder kroner.

 

Ned for sild og klippfisk

Eksporten av sild hadde en nedgang på 16 millioner kroner, tilsvarende 9 prosent, i mai. Klippfisken opplevde også et fall på 25 prosent, noe som tilsvarer en verdi på 190 millioner kroner. Portugal forblir største importør av norsk klippfisk.