DEL

Fisket etter taskekrabbe resulterte i fjor i 3.322 tonn til en førstehåndsverdi av 31,7 millioner kroner, opp fra 2913 tonn, til en verdi av 28,8 millioner kroner. Prisen på krabbe utviklet seg fra 2014 til 2015 negativt, med et fall fra 9,88 kroner per kilo til 9,53 kroner.


( 24.10.2016 )

Fisket i fjor skilte seg fra det foregående året med større konsentrasjon av fangstene i tidsrommet juli til og med oktober. Det var også en større andel hunner som ble landet, og mindre krabbe som ble landet som en blanding av hann- og hunkrabbe.

Den største kjøperen av krabbe, Hitramat på Smøla, starter ikke mottak av krabbe før i juni. Seslskapet, som i fjor omsatte i fjor for 106 millioner kroner, eier også krabbeprodusenten Åkra sjømat og selskapet Seashell på Norddyrøy. Dette selskapet fokuserer primært på levende sjøkreps og kamskjell, samt fersk krabbe og fisk.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.