Oppdrag på vedlikehold og reparasjoner på fiskefartøy er svært viktige for norske service- og vedlikeholdsbedrifter når oljenæringen igjen er nede for telling. Ved å få arbeid gjort nå, kan redere både spare penger og være med på å hjelpe norsk næringsliv.

Da oljeprisene i 2016 falt til under 30 dollar per fat for Brent C, ble det krise for norske skipsverft og mekaniske verksteder. Ordrer på skip til olje og gassvirksomhet ble kansellert og planlagte nybygg ble lagt på is. For mange norske verft og verksteder ble oppdrag for fiskeriog oppdrettsnæringen redningen. Noen klarte ikke overgangen. I 2018 gikk SIMEK i Flekkefjord konkurs. Andre verft, som Fitjar Mekaniske Verksted, klarte omstillingen til fiskeri og oppdrett godt.

Kan stimulere til nybygging

Regjeringen og Stortinget sitter på muligheten til å stimulere til økt nybygging, men har foreløpig ikke kommet med noen signaler om hva de kommer til å gjøre. I årlige oversikter Kystmagasinet har publisert over de økonomiske resultatene til norske verft og verksteder, har verksteder som har satset sterkt på reparasjoner, vedlikehold og ombygninger, i tillegg til nybygg, klart seg klart bedre enn de som har hatt fokus på store nybygg som hurtigruter og cruisefartøyer.

Den norske kronen er på et historisk svakt nivå mot mange valutaer, inklusiv dollar og euro. Det betyr at norske verft og verksteder har forbedret sin internasjonale konkurranseevne. Det kan nå være lettere enn på mange tiår å skaffe seg kontrakter på både nybygg, ombygninger, reparasjoner og vedlikehold på fartøy fra samtlige andre land rundt Nordsjøen.

For første gang siden 2014 kan Myklebust Verft se tilbake på et år med lønnsomhet. 2019 endet med et solid driftsresultat på 32,3 millionar kroner, noe som gir ein historisk høy driftsmargin på 8,5%.

Prisene vil trolig synke

For norske fiskebåtredere er det nå grunn til å tro at prisene på reparasjon og vedlikehold vil kunne synke. Samtidig er det en fordel for fiskebåtrederne om endrede konkurranseforhold forårsaket av Covid-19, ikke resulterer i nye konkurser blant servicebedrifter, verft og verksteder. Det vil på sikt koste mer enn det smaker. En veldig lav pris nå, kan bety mindre konkurranse og atskillig høyere priser i fremtiden.

Det er ingen grunn til å tro at det vil komme en ny boom i bestillinger av nybygg til oppdrettsnæringen. Det vil heller ikke komme noen boom fra norske fiskere og fiskebåtredere, med mindre Regjeringen legger opp til en politikk som gjør det enklere å skape et økonomisk grunnlag for å bygge nytt. Da må en bort fra målsettingen om at hver øy, hvert nes og hver vik skal ha en reder med en liten, gammel sjark. En slik endring sitter nok dypt inne.

Vedlikehold og reparasjon viktig

Derfor blir vedlikehold og reparasjoner viktig for bedriftene som leverer tjenester til fiskeflåten. Med økende arbeidsledighet i mange bransjer, er virksomheten disse bringer til mange lokalsamfunn svært viktige. Arbeiderne er med på å holde liv i lokalt næringsliv, og besøkende redere og underleverandører er viktige for lokale hoteller. Ved å få gjort mest mulig vedlikehold og servicearbeid i år, kan norske fiskebåtredere både få god priser og være med på å ta vare på viktig norsk industri og lokalsamfunn.