Mowi Irland har satt en bestilling på å kjøpe en Racemaster notvaskerobot for virksomhetens sydlige oppdrettsanlegg, nær Castletownbere, fra det norske teknologiselskapet MPI (Multi Pump Innovation).

For å gi kraft til vaskeroboten Racemaster 3.0 har Mowi i Irland også bestilt en D300 pumpeenhet som er produsert i rustfritt stål og har svært god støyisolasjon. Den kompakte enheten sparer verdifull dekksplass, og seks dører gir enkel tilgang til inspeksjon og vedlikehold. Utstyret erstatter oppdretterens tidligere MPIutstyr som var en D300 pumpeenhet og vaskeroboten RONC7.

– Denne typen notvaskteknologi representerer fremtiden for irsk oppdrettsnæring og vil være essensiell i arbeidet med å ytterligere forbedre og vedlikeholde de høyeste standardene innen oppdrettsnæringen, sier Liam Doherty, leder av MOWI Northwest Marine Operations i Irland.

Mowi Irland skal bruke den nye Racemaster 3.0 vaskeroboten og tilhørende kraftkabinett på selskapets sydlige oppdrettsanlegg i County Cork. Mowi har drevet med oppdrett av atlanterhavslaks i Irland siden 1982. MPI har ikke oppgitt verdien på kontrakten.

Racemasterens vaskebredde på 1,9 meter og fire tromler gjør vaskeroboten i stand til å strekke nettene i oppdrettsnøtene, noe som forbedrer både klatreog renseegenskapene samt manøvreringsevnen ved løse nett og krevende sjøforhold. Robotens store vaskeskiver har en rekke alternative dyseinstillinger, som har resultert i ytterligere forbedret rengjøringskapasitet og –kvalitet. I tillegg har MPI designet roboten med enkel tilgang til viktigste komponenter, slik at operatører kan utføre vedlikehold «on site» uten bistand fra en ekstern servicetekniker.

-Vår Racemaster 3.0. er en av verdens raskeste vaskeroboter og den har blitt en foretrukket notvasker for mange irske oppdrettere og serviceselskaper. Fart, driftssikkerhet, lavt vedlikeholdsbehov, høy energieffektivitet og god vaskeevne er oppgitt som hovedårsakene til at de foretrekker denne vaskeroboten, sier Kåre Myrvåg, administrerende direktør i MPI.

MPI utvikler og produserer vaskeroboter for akvakulturnæringen over hele verden. Selskapet er global markedsleder for vaskeroboter. Totalt har MPI levert mer enn 750 vaskeroboter over hele verden. Racemaster 3.0 følger i fotsporene til førstegenerasjonssystemet «Terminator» og andregenerasjonsroboten R.O.N.C. – remotely operated net cleaner.