DEL

Samtidig som det i år er forventet en liten økning i prisene på pangasius, forventer generalsekretær Truong Dinh Hoe i Vietnams Assosiasjon av sjømateksportører og produsenter (VASEP) en reduksjon i produksjonen.


( 08.04.2014 )

I 2013 ble 44,2 prosent av produksjonen eksportert til USA og EU. Det viktigste enkeltmarkedet var Spania, som importerte pangasius til en verdi av nesten 70 millioner amerikanske dollar. Med en pris FOB Vietnam på 15 – 17 kroner per kilo for filet uten skinn og bein, er fisken en tøff konkurrent til torsk og annen hvitfisk fra Nord-Atlanteren.

 

I Norsk sjømatråd sin årsstatistikk oppgis importen av fisk fra Vietnam til 1.405 tonn i fjor, opp fra 969 tonn i 2012. I dette kvantumet inngår det enten tunfisk eller reker, da snittprisen er 43 kroner per kilo.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.