Et forskningsprosjekt utført av forskere ved University of British Columbia i Canada, har konkludert at varmere hav, som følge av global oppvarming, vil medføre at gjennomsnittlig størrelse på mange fiskearter vil bli redusert med 20 til 30 prosent.

Dette forklarer forskerne ved at fisk er vekselvarm og kan derfor ikke regulere sin egen kroppstemperatur. Når vannet varmes, øker stoffskiftet og de trenger med mer oksygen til ulike organer og kroppsfunksjoner. Opptaket av surstoff begrenses av overflatearealet på gjellene som ikke vokser like raskt som fisken ellers. Fisken vil etter hvert få underskudd på oksygen og veksten vil stoppe opp.

Eksempelvis øker gjellearealet til en torsk bare med 80 prosent når fisken dobles i vekt. Når torsken må bruke mer oksygen på grunn av økt stoffskifte, som følge av høy temperatur, vil veksten stoppe tidligere enn ellers.