Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 28. april 2021 minstepriser for fisk gjeldende for vår- og sommersesongen. Norsk fiskerinæring er inne i en alvorlig situasjon der våre markeder er sterkt preget av korona-sitasjonen, noe som også preget drøftelsene.

Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. For sei ble det gjort endring i den dynamiske modellen, hvor rund sei under 1,6 kg tas ut og låses på kr 5,00 pr. kg fra og med 30. april og inntil videre, men ikke ut over 19. september 2021.

Som følge av store utfordringer i ferskmarkedet for kveite, suspenderes minsteprisene for kveite fra og med 30. april og inntil videre.

Endringer i minsteprisene pr. kg for fisk fra og med mandag 3. mai 2021:

Blåkveite over 2,4 kg, rund                  kr 22,50      (kr 2,00)

Blåkveite 1,2 – 2,4 kg rund                   kr 21,50      (kr 2,00)

Blåkveite under 1,2 kg, rund                 kr 20,00      (kr 2,00)

*Øvrige tilstander for blåkveite beregnes ut fra fastsatte omregningsfaktorer

Breiflabb sløyd med hode, over 8 kg        kr 24,00      (+ kr 2,00)

Breiflabb sløyd med hode, 4 – 8 kg           kr 27,00      (+ kr 2,00)

Breiflabb sløyd med hode, under 4 kg       kr 20,00      (+ kr 2,00)

Brosme over 2,0 kg                                 kr 9,00        (Tidligere fri pris)

Brosme 1,0 – 2,0 kg                                 kr 7,00        (Tidligere fri pris)

Lyr over 2,0 kg                                        kr 12,00       (kr 2,00)

Lyr 1,0 – 2,0 kg                                        kr 10,00       (kr 1,00)