Skipsbyggergruppen VARD har tildelt Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers en kontrakt på å levere et skrogintegrert sjøvannskjølingssystem til en hekktråler som er under bygging.

VARD bygger fartøyet ved Vard Vung Tau-verftet i Vietnam. Som del av avtalen skal Hydroniq Coolers levere selskapets «Rack» sjøvannskjøler til fartøyet. Primærfunksjonen til det marine kjølesystemet er å redusere temperaturen til skipets motor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann.

– Siden vår Rack sjøvannskjøler er integrert i skroget tar den ikke opp verdifull plass i maskinrommet, noe som både redere og mannskapet verdsetter, sier Arnt Ove Austnes, salgssjef hos Hydroniq Coolers. Selskapets navn – «Hydroniq» – refererer til temperaturregulering ved bruk av væske.

Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved hovedkvarteret i Ålesund og levere det til Vard Vung Tau i Vietnam. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten. Hekktråleren er av VARD 8 02 design og er utstyrt med en rekke innovasjoner som sørger for optimal produktivitet, bærekraft og operasjonell effektivitet som gir høye ytelser under krevende miljøforhold.

VARD har integrert den nyeste og mest effektive teknologien for å sikre at fangsten kan bringes i land med et minimalt miljømessig fotavtrykk. Skroget er designet for optimal effektivitet under både tråling og transport. Videre sørger miljøvennlig framdrift og kraftløsning for et optimalisert energiforbruk ved alle driftsbehov.

– Vår Rack sjøvannskjøler er svært energieffektiv, noe som holder både utslipp til luft og driftskostnader så lave som mulig. Funksjonene er spesielt godt egnet for fartøy som er utformet for å redusere miljøfotavtrykket sitt, akkurat som denne hekktråleren, sier Arnt Ove Austnes.

Arnt Ove Austnes i Hydroniq Coolers.

«Rack»-systemet er utformet for å øke tiden mellom hver rengjøring og redusere tidsbruken når rengjøring er nødvendig. Skipet trenger ikke dokkes for vedlikehold og rengjøring ettersom kjølerne kan trekkes ut fra under maskinrommet selv når man er til sjøs.

Hekktråleren blir 80,4 meter lang og ha et skrog som er 16,7 meter langt. Fartøyet skal etter planen leveres i andre kvartal 2021. Når båten er ferdigstilt skal hun leveres til dypvannsfiskeselskapet Luntos Co. Ltd., som opererer utfra Petropavlovsk-Kamchatsky i de ytre øst-russiske fiskesonene og Berginghavet.

Hydroniq Coolers leverer marine kjøleløsninger til fartøy som opererer innen offshore, shipping, cruise, passasjertransport, fiskeri og oppdrett. Selskapet er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS).