VARD har inngått en kontrakt med Nergård Havfiske om design og bygging av en ny hekktråler til rederiet. Verdien av kontrakten 500 millioner kroner. Nybygget skal leveres i 2022. VARD skipsverft er en av verdens ledende innen design og bygging av spesialfartøy.

Den nye hekktråleren, som er av VARD 8 02-design, er utviklet i nært samarbeid med Nergård Havfiske for i fellesskap å utvikle en avansert høyteknologisk tråler. Dette er et velkjent trålerdesign som verftet har utviklet for å imøtekomme de siste kravene om fiskehåndtering, effektivitet og klimavennlig drift. Med høyt fokus på fangsthåndtering, sikkerhet og bærekraftig drift har fartøyet den mest effektive teknologien tilgjengelig for å drive fiske med et minimalt klimaavtrykk.

Andre tråler
Dette er andre gangen på to år Nergård Havfiske kontraherer nytt fiskefartøy hos VARD. For tiden er deres nye hekktråler under bygging ved verftet, og vil bli levert i slutten av februar i år. Den nye tråleren er basert på samme design og vil utrustes med samme teknologi, utstyr og løsninger om bord.

-Vi gleder oss til å få den første tråleren, Senja, i drift, og til å fortsette det gode samarbeidet vi har med VARD i det nye prosjektet. Disse to fartøyene representerer en ny generasjon av fartøyer for oss som rederi, både med tanke på effektivitet og kvalitet. Våre mannskap og fiskere om bord vil få et fantastisk verktøy for å ivareta våre fiskekvoter på en best mulig måte, sier administrerende direktør I Nergård, Tommy Torvanger.

Tommy Torvanger (tv), CEO i Nergård Group, og Torgeir Folland, SVP salg og marked i VARD, undertegnet en avtale for bygging av ny hekktråler til Nergård ved VARD.

Ny generasjon
Den nye tråleren vil ha en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter, og vil bli utrustet med VARDs eget fiskehåndteringssystem. Her vil en fisketank oppbevare den levende fisken på en forsvarlig måte i forkant av videre foredling. Det monteres i tillegg en avansert fiskefabrikk, bedre lastekapasitet for nedkjølt og frossen fisk, samt ensilasjetanker for oppbevaring av restavfall og hode for å ivareta all biomasse fra fangsten.

Fartøyet vil ha mulighet for både dieseldrift og diesel-elektrisk fremdrift, kombinert med batteri og VARDs SeaQ Energy Storage System og SeaQ Power Management System, som optimaliserer energien i alle operasjoner for en mer klimavennlig drift.

Høyt verdsatt
Hekktråleren er designet hos Vard Design i Ålesund, mens den skal bygges og utrustes hos Vard Brattvåg. Selve skroget bygges ved Vard Braila I Romania. Etter planen skal fartøyet overleveres første kvartal i 2022.

-Vi er tilfreds med at Nergård Havfiske igjen har valgt VARD for å designe og bygge deres nye fartøy. Når kunder vender tilbake til oss for nye oppdrag, er det en klar indikasjon på kvalitet. Ikke bare på design og fartøy, men også på den jobben våre arbeidere og prosjektteam gjør i hele verdikjeden. Vi ser frem til å fortsette det gode forholdet vi har med Nergård, sier Erik Haakonsholm, general manager for offshore og spesialfartøy hos VARD.

Han legger til at dette er en høyt verdsatt kontrakt for hele VARD, og vil gi en positiv effekt for hele det marine kluster av leverandører som er involvert. Han påpeker også at Nergårds beslutning om å bygge deres nye fartøy i Norge viser at rederiet har et fokus om å opprettholde den norske maritime industrien.

Nergård Havfiske AS ble etablert tilbake i 1949 og er lokalisert i Tromsø. I dag har selskapet en flåte på fem fartøyer og 170 ansatte, og er en del av Nergård Group.