Det internasjonale skipsbyggingskonsernet Vard Group AS (“VARD”) har inngått avtale om kjøp av Storvik Aqua AS. Målsettingen med oppkjøpet er å styrke både VARD og Storvik Aqua sin posisjon i havbruksnæringen.

Skipsverftet Vard Aukra er dedikert til konsernets satsing innen havbruk, og har i løpet av kort tid utviklet og levert en portefølje av fartøy og løsninger som har blitt godt mottatt i markedet. VARD og Storvik Aqua har hatt et tett samarbeid det siste året, og oppkjøpet vil åpne for et spennende innovativt miljø med fokus på skreddersydde integrerte og miljøvennlige løsninger.

Verftsdirektør ved Vard Aukra, Hans Gunnar Hansen sier:

-Gjennom oppkjøpet av Storvik Aqua har VARD styrket sin kompetanse og mulighet til å løfte frem framtidsrettede løsninger til morgendagens havbruk. Vi ser virkelig frem til samarbeidet med kollegaer i Storvik Aqua, deres kunder og øvrige forretningspartnere.

Daglig leder i Storvik Aqua, Svein Arve Tronsgård ser også frem til samarbeidet:

-Dette representerer en ny tidsepoke for Storvik Aqua som vil gi oss som selskap enda større evne og mulighet til å utvikle oss videre og ta del i større prosjekter og systemleveranser gjennom VARD. Med fokus på teknologi som gir bærekraft og lønnsomhet for kundene, ønsker Storvik Aqua og VARD nå sammen å ta steg som en innovativ og sterk partner til havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt.