Vard Aukra har nylig overlevert servicebåten Nøtte til Måsøval Fiskeoppdrett AS. Båten som skal benyttes i det daglige servicearbeidet for oppdrettsselskapet, er 15 meter lang og 8 meter bred. Den er utrustet med diesel elektrisk fremdrift, en dekkskran til 50 tonn/meter, 4 capstaner og en 15 tonns vinsj.


( 16.08.2017 )

Det er 5 ensilasjetanker om bord på totalt 70 tonn, med egen grovkvern og fjernstyrt rørsystem for lossing. Nøtte har en slepekraft på 11 tonn, og har en innredning til 4 personer. Lars Måsøval, eier i Måsøval Fiskeoppdrett er svært fornøyd med samarbeidet mellom Måsøval og VARD. Han sier:

-Det er viktig for oss å investere i verktøy som løser våre kompliserte oppgaver på en mest mulig driftssikker og miljøvennlig måte. Vi må ha effektive og brukervennlige løsninger, som bidrar til at våre ansatte kan øke sitt fokus på god fiskehelse, sikkerhet og vekst. Dette er tredje servicebåten vi har bygget ved Vard Aukra, og jeg er godt fornøyd med hva vi i fellesskap har fått til.