Havstein Remøy DA som i forbindelse med innvilgelse av bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg fikk avslag på å kunne utnytte reglene om fritt redskapsvalg, har vunnet frem med sin klage. Direktoratet vedgår at vedtaket var et brudd på regler om likebehandling.

Det kan lønne seg å klage når vedtak virker urimelig. I denne saken hadde Havstein Remøy DA vist til eksempler hvor nettopp den mulighet de ble nektet bli gitt til andre fartøyer. I klagen viste Havstein Remøy til fartøyer som Brattholm som fikk benytte Sjøhav, Poseidon som benyttet Hillersøy og Harto, samt Boie som brukte Spjæringen Senior i forbindelse med det det fartøyet ble solgt i forbindelse med at nytt var bestilt.

Pålagt å fiske ineffektivt

Alle disse sakene ble behandlet og tillatelser gitt av region Sør. Det oppsto med andre ord en tydelig forskjell i praksis fra region kontor til regionkontor.

Saksbehandler Rune Løvås som behandlet klagesaken ved Fartøyog deltakerseksjonen i fiskeridirektoratet, har i dag sent oss kopi av dokumentet hvor Havstein Remøy gis medhold i sin klage. I dokumentet gjøres det klart at region Midt sitt vedtak ikke er strid med reglene. Det henvises til Næringsog fiskeridepartementets instruks av 8. januar hvor blant annet følgende fremgår: «For øvrig kan det i vedtaket settes de vilkår som anses som nødvendig».

Men direktoratet gjør likevel følgende vedtak: Fiskeridirektoratet er likevel kommet til at Fiskeridirektoratet region Midt sitt vedtak av 19. november 2017 innebærer et brudd med det forvaltningsrettslige likhetsprinsipp – all den tid det innenfor samme tidsrom er gitt leiefartøytillatelser i saker som er sammenlignbare med angjeldende som uten at det er stillet et slikt vilkår om redskapsbruk.

Kystmagasinet fikk ikke tak i dette dokumentet da i forbindelse med denne saken på grunn av store forsinkelser i Fiskeridirektoratets oppdatering av offentlig postprotokoll. I mange saker kommer dokumentene ført inn i den lovpålagte journalen flere måneder etter at de skulle vært gjort offentlig. Men i denne sak har direktoratets saksbehandler sendt dem til oss. Vedtaket ble gjort 10. januar. Saken viser at det kan lønne seg å stå på sin rett.