Blue Unit legger et økt fokus på vannkvalitet på årets Aqua Nor-messe. Et fokus, som vil forbedre vannkvaliteten og redusere fiskedødeligheten. Bransjeorganisasjonen Dansk Akvakultur følger utviklingen med spenning.

Mer kontroll, mindre fiskedødelighet, bedre vannkjemi. Det tilbyr Blue Unit til akvakulturindustrien på årets Aqua Nor-messe i Trondheim den 24.–27. august. Her setter Blue Unit særlig fokus på deres nye Lab Station, som med spesialutformede sensorer samler inn 13 viktige vannkvalitetsparametere fra opptil 12 lokasjoner i et anlegg om gangen.

– RAS-farmene er satt sammen av mange forskjellige komponenter som alle henger sammen. Hvis én av disse komponentene feiler, har det negativ innvirkning på samtlige andre deler av farmen. Hvis vannkjemien utvikler seg i negativ retning, er det derfor svært viktig at dette oppdages og utbedres snarest mulig. Det kan sammenlignes med at hvis menneskehjertet slutter å slå, bryter kroppens vitale funksjoner raskt sammen, forteller Henrik Hamann Juhl, som sammen med sine kolleger David Owen og Caspar Yan Hansen representerer Blue Unit på Aqua Nor-messen.

Blue Unit bestreber seg på å være i fremste rekke innenfor IoT-teknologi, datamodellering samt å danne grunnlaget for integrert datadrevet beslutningstaking. Akvakulturindustrien beveger seg mot et høyere industrialiseringsnivå med en sterk innflytelse fra IoT.

God vannkvalitet er alfa og omega

Et av de store fokuspunktene i moderne RAS-farmer er kontroll av ammoniakk og hydrogensulfid. Blue Unit har nylig utviklet Blue Unit Lab Station, som kan gjøre presise målinger av vannkjemien og dermed kvantifisere mengden av ammoniakk i farmene. Ved hjelp av programvaren har Blue Unit blant annet oppdaget at ammoniakk endrer seg markant i løpet av en produksjonsdag.

Ved å ha innsikt i vannkjemien, sammenlignet med andre driftsdata, får den daglige ledelsen ved RAS-farmene et kraftfullt verktøy for å øke kunnskapen deres og forstå situasjonen deres bedre. I tillegg kan de lese av hvordan vannet deres, og dermed også fisken deres, vil reagere i fremtiden. På denne måten kan de i økende grad unngå blant annet sykdom og død i bestanden.

Nettopp viktigheten av å ha presise målinger av vannkjemien er noe man holder øye med i Dansk Akvakultur, som er bransjeorganisasjonen for dansk oppdrett.

– RAS-teknologi er i konstant, rivende utvikling. Det skjer noe nytt hele tiden – både innenfor konstruksjon, drift og teknologi. Men spesielt stabil vannkvalitet er alfa og omega for godt oppdrett, så det er en utvikling vi følger med på og ønsker velkommen, forteller Brian Thomsen, som er direktør i Dansk Akvakultur.

 

Møt Blue Unit og Lab Station på Aqua Nor 2021

På Aqua Nor 2021 gir Blue Unit en mer dyptgående presentasjon av virksomhetens filosofi og evner innenfor målinger i RAS-anlegg samt innsikt i INDUSTRY 4.0, hvor teknologi brukes til automatisering av produksjon. I tillegg vil det være mulighet for å laste ned en dummy-versjon av programmet via en QR-kode slik at interesserte kan se datasider og få innblikk i Blue Unit Lab Station.