Importforbudet fra Russland ligger som grunnlag for den nå utvidede fleksibiliteten i kvotene for sildefisket.


( 26.08.2014 )


Fiskeridirektoratet endret i går reguleringen av norsk vårgytende sild. Nå kan fiskeflåten flytte inntil 20 % av kvoten på fartøynivå til neste år.

 

På grunn av importstoppen fra Russland annonsert i begynnelsen av august har mange deler av den norske fiskerinæringen mistet et viktig marked. Den nye ordningen gjelder alle fartøy som allerede har love til å overføre kvantum i fisket etter norsk vårgytende sild i 2014.

 

Les mer hos Fiskeridirektoratet.