Fylkesmannen i Hordaland har utvidet fiske etter rømt oppdrettsfisk med garn i Sørfjorden, Osterfjorden, Radfjorden og Herdlefjorden ut 31. mars.


( 13.03.2015 )

For å delta i fisket må du registrere deg hos Fylkesmannen først. Du kan benytte deg av garn med maskevidde 58 med mer eller større, og garnet må senkes 3 meter slik at hele fangstdelen står 3 meter under overflaten.

 

Fisket skal rapporteres til Fylkesmannen, på skjema eller ved å registrere fangst på deres nettside, eventuell bifangst av laks og sjøørret skal også rapporteres.

 

Sjøtroll Havbruk fortsetter med dusørordning for regnbueørret ut mars, og har etablert fire mottak; ved matfisklokalitetene Hamre og Kvamme og ved fabrikken Lerøy Fossen AS ved Valestrandfossen, hverdager fra 08.30 til 15.30. Den siste mottaksstasjonen er kommunekaien på Florvåg hver tirsdag fra 16.00 til 17.00.