DEL

Ervik & Sævik har de siste årene arbeidet for å utvide driftsgrunnlaget for ringnotsnurperen «Christina E». Rederiet gleder seg nå over at de etter lang tids arbeid er kommet i mål med avtalen om overtagelse av «Inger Hildur».


( 01.02.2016 )

– Det åpner for spennende år fremover i lag med ansatte både om bord og på kontoret. Vi har valgt å være i fiskerinæringen og har nå investert for fremtiden, forteller daglig leder Rita Sævik. Eierne av Ervik & Sævik sier kjøpet også er et resultat av deres strategi om fortsatt å være en viktig aktør i pelagisk næring. Rita sier rederiet gjennom kjøpet av «Inger Hildur» har gitt mannskapet forbedret inntektsgrunnlag og styrket rederiets konkurransekraft.

– Vi har lagt grunnlag for ytterligere å styrke og skape solide arbeidsplasser for mannskapet på «Christina E».

Nødvendig investering

De to eierne Rita og Espen Sævik mener det er nødvendig å gjøre denne investeringen for å være med i utviklingen og være en del av næringen, og ønsker i denne sammenheng å rekke en ekstra takk til Sparebank 1 SMN for å være med på laget.

– Det er fiskere vi skal være og vil være. Og vi ønsker å drive på lik linje med andre rederi – kanskje helst litt bedre med å tilby en skikkelig båt og et skikkelig driftsgrunnlag.

Eierne forteller de ikke verken har eller har hatt planer om å selge «Christina E». Mannskapet på «Christina E» klargjør nå båten for årets sesong med vinterlodde på Island før de skal videre på kolmulefiske og inn i et nytt driftsår med styrket driftsgrunnlag hvor to båters kvoter skal fiskes. Fartøyet Inger Hildur vil bli lagt ut for salg.

FAKTABOKS

Rederiet Ervik & Sævik AS ble startet av Espen Ervik og Rita Sævik i 2006. De to eier til sammen alle aksjene i selskapet. Rita Sævik er daglig leder i firmaet. Espen Ervik er teknisk sjef og skipper på «Christina E». Ringnotsnurperen «Christina E» blir brukt både til fiskeri og offshorevirksomhet.

 

DEL
Forrige artikkelMindre laks på rømmen
Neste artikkelVil utforske havrommet

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.