Ervik & Sævik har de siste årene arbeidet for å utvide driftsgrunnlaget for ringnotsnurperen «Christina E». Rederiet gleder seg nå over at de etter lang tids arbeid er kommet i mål med avtalen om overtagelse av «Inger Hildur».

– Det åpner for spennende år fremover i lag med ansatte både om bord og på kontoret. Vi har valgt å være i fiskerinæringen og har nå investert for fremtiden, forteller daglig leder Rita Sævik. Eierne av Ervik & Sævik sier kjøpet også er et resultat av deres strategi om fortsatt å være en viktig aktør i pelagisk næring. Rita sier rederiet gjennom kjøpet av «Inger Hildur» har gitt mannskapet forbedret inntektsgrunnlag og styrket rederiets konkurransekraft.

– Vi har lagt grunnlag for ytterligere å styrke og skape solide arbeidsplasser for mannskapet på «Christina E».

Nødvendig investering

De to eierne Rita og Espen Sævik mener det er nødvendig å gjøre denne investeringen for å være med i utviklingen og være en del av næringen, og ønsker i denne sammenheng å rekke en ekstra takk til Sparebank 1 SMN for å være med på laget.

– Det er fiskere vi skal være og vil være. Og vi ønsker å drive på lik linje med andre rederi – kanskje helst litt bedre med å tilby en skikkelig båt og et skikkelig driftsgrunnlag.

Eierne forteller de ikke verken har eller har hatt planer om å selge «Christina E». Mannskapet på «Christina E» klargjør nå båten for årets sesong med vinterlodde på Island før de skal videre på kolmulefiske og inn i et nytt driftsår med styrket driftsgrunnlag hvor to båters kvoter skal fiskes. Fartøyet Inger Hildur vil bli lagt ut for salg.

FAKTABOKS

Rederiet Ervik & Sævik AS ble startet av Espen Ervik og Rita Sævik i 2006. De to eier til sammen alle aksjene i selskapet. Rita Sævik er daglig leder i firmaet. Espen Ervik er teknisk sjef og skipper på «Christina E». Ringnotsnurperen «Christina E» blir brukt både til fiskeri og offshorevirksomhet.