Hele 121 fartøy har meldt seg på kystfartøygruppens loddefiske i Barentshavet i 2015, og Fiskeridirektoratet har derfor bestemt å begrense deltakelsen ved loddtrekning. Se listen over alle påmeldte fartøy nederst i artikkelen.

Norges Sildesalgslag sendte 13. januar en liste til Fiskeridirektoratet der 121 fartøy meldte seg på til å delta i kystfartøygruppens loddefiske i Barentshavet i 2015. Det er altså påmeldt flere fartøy enn hva en hensiktsmessig avvikling av fisket gir rom for. Fiskeridirektoratet har derfor bestemt å begrense deltakelsen ved hjelp av loddtrekning.

 

Fiskeridirektoratet gjennomførte 14. januar loddtrekningen. Ett fartøy ble strøket fra listen fordi det var påmeldt som leiefartøy, noe det ikke er anledning til i åpne fiskerier.

 

Utseilingsrekkefølgen

På bakgrunn av loddtrekningen, har vi fastsatt utseilingsrekkefølgen for kystfartøygruppen. I første omgang sendes det ut 37 fartøy.  Fartøy som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, må melde fra til Norges Sildesalgslag snarest, slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen. Utseilingsordningen administreres av Norges Sildesalgslag. Fartøy som tar utseiling i kystgruppen tildeles en maksimalkvote på 300 tonn.

Du må ha meldt fra på forhånd

Åpningsdato for fisket er 19. januar. Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

 

 

 Følgende båter er trukket ut til loddefisket i Barentshavet i 2015:

1 Sjøglans SF0002A

2 Årøyfisk N 0102A

3 Hasting NT0060NR

4 Sildaskjær M 0260

5 Gangstad M 0006MD

6 Edna Synnøve ST0018F

7 Harto M 0061

8 Skarberg F 0175BD

9 Skagøysund T 0023T

10 Orfjord M 0008AV

11 Kathrin G T 0166T

12 Meløyfjord N 0051ME

13 Tojako M 0070AV

14 Trønderkari NT0200V

15 Sofie N 0006V

16 Bluefin SF0012F

17 Bømmelfjord H 0083B

18 Liavåg Under eierskifte

19 Kildin F 0066BD

20 Arnøyfjord NT0050NR

21 Skarholmen N 0001

22 Gunnar K N 0246Ø

23 Einar Erlend N 0025ME

24 Ymer SF0007V

25 Frøystein ST0005F

26 Voldnes F 0080M

27 Ballstadøy N 0185VV

28 Sjarmør SF0017SU

29 Hugøybas H 0032B

30 Skulbaren T 0111T

31 Trinto T 0212LK

32 Vikanøy N 0007

33 Geir Roger N 0104A Under eierskifte, vil få nr. N14A

34 Fiskøy N 0067VV

35 Albacore SF0018F

36 Vesterhav SF0001A

37 Rowenta N 0050MS

38 Svebas SF0008SU

39 Olagutt N 0001SO

40 Slettenberg T 0158L

41 Bernt Oskar N 0020MS

42 Vibeke Helene SF0033G

43 HaakonJr N 0094MS

44 Harhaug I M 0094H

45 Sea Hunter M 0080SJ

46 Bøen R 0085ES

47 Radek H 0008AV

Rekkefølge Båtnavn Reg.mrk Kommentar.

48 Silver Bay H 0095B

49 Polarfangst N 0131ME

50 Sander Andre N 0066MS

51 AnnaSofie N 0019MS

52 E.H.Senior T 0300TK

53 Willassen N 0095V

54 Sørbøen M 0350SM

55 Nystrøm M 0050MD

56 Einarson T 0005LK

57 Korsnesfisk N 0101A

58 Hanna W N 0120V

59 Kremmervik H 0015AV

60 Paul Senior M 0174AV

61 Tunfisk H 0180K

62 Rolf Asbjørn M 0515MD

63 Johan Berg N 0145VR

64 Arnøytind T 0008S

65 Slettholmen N 0110L

66 Carmona M 0073F

67 Staaløy H 0095AV

68 Buefjord SF0045A

69 Ingvardson H 0095K

70 Kvatro M 0052F

71 Frøybas SF0075B

72 Sommarøyværing F 0500H

73 Kim Roger N 0130MS

74 Segla T 0050LK

75 Lofothav N 0020VV

76 Vikafjord H 0019B

77 Reinebuen N 0090MS

78 QUO VADIS R 0050K

79 Straumbas R 0062K

80 Ben Hur T 0003BG

81 Kvitbjørn T 0052S

82 Ocean M 0004A

83 Hillersøy SF0220A

84 Artus M 0079

85 Krossøy H 0034BN

86 Andopsværing F 0043BD

87 Jøkul M 0108

88 Vestbas M 0116

89 Asbjørn Selsbane T 0042T

90 Åsanøy N 0039

91 Scombrus R 0017H

92 Skolmen N 0025VV

93 Midøy Viking M 0100MD

94 Storegg M 0345A

95 Stokke Senior M 0012U

96 Reinefangst N 0086MS

Rekkefølge Båtnavn Reg.mrk Kommentar.

97 Hovden Viking SF0004S

98 Fugløyfjord T 0002L

99 Dypfjord F 0010B

100 LiseBeate T 0100LK

101 Solværskjær F 0010H

102 Liaholm M 0011AV

103 Gularøy M 0005AV

104 Trio N 0216VR

105 Sørøyfisk M 0020A

106 Ganthi R 0118K

107 Nordsild T 0018I

108 Hovden Senior SF0260S

109 Sjohav H 0004K

110 Sulebas SF0100SU

111 Støttfjord N 0001ME

112 Vestbris SF0050G

113 Leif Junior N 0001VV

114 Myrebas N 0169Ø

115 Sjonglør SF0051SU

116 Piraja VA0095K

117 Sklinnabanken M 0050A

118 Lurøybas N 0111L

119 Hepsøhav ST0001O

120 Atløy Viking SF0008A