Havbrukprogrammet i Norges Forskningsråd har lagt ut utlysning av midlene for 2015.

Fiskeri- og Havbruknæringes Forskningsfond melder at årets utlysning er på 94 mill. kroner.

Målet for 2015-utlysningene er å bidra til ny kunnskap for å styrke innovasjon og bærekraft i havbruknæringen,

HAVBRUK har i denne runden lagt ut tre utlysninger av midler til prosjekter med start i 2015:

  • 83 millioner kroner til forskerprosjekter med fokus på samfunnsmessig bærekraft, fiskehelse, mineralernæring, grunnleggende biologi hos rensefisk og laksens evne til syntese av essensielle fettsyrer.
    Innenfor alle disse temaene gis det også mulig å søke på ordningen Yngre toppforsker i havbruk.
  • 10 millioner kroner til fem to-årige postdoktorstipender innenfor alle temaer i Havbruksprogrammet.
  • 1,5 millioner kroner til internasjonal prosjektetablering og stipender til gjesteforsker og utenlandsopphold i 2015.

 

MAROFF

I tillegg til HAVBRUK-utlysningen melder Forskningsrådet om utlysning for Innovasjonsprosjekter i næringslivet med søknadsfrist 15. oktober. Dette blir en fellesutlysning med programmet MAROFF og vil hovedsakelig rette seg mot leverandørindustrien for havbruksteknologi.