Nå skal Porsangerfjorden i Finnmark utforskes med droner.


( 13.06.2014 )

Fjernstyrte undervannsfarkoster kan være med på å gjøre jordens minst utforskede hav tilgjengelig for forskning.

Forskning.no skriver at en undervannsdrone skal på tokt i Porsangerfjorden i Finnmark, noe som vil bringe forskere ett skritt nærmere sitt egentlige mål – isen i Polgavet.

 

– Polhavet er fremdels en hvit flekk på kartet, og det er nysjerrighet som driver oss. Dersom vi får undervannsdronen til å fungere under isen, kan vi undersøke strømforhold, om det er ressurser på havbunnen, og om det kan drives fiske der en gang i fremtiden, sier Peter Haugan, professor ved Geofysisk institutt på Universitetet i Bergen.

 

Dronene er spesielt egnet til å gå under isen og er delvis fjernstyrt og delvis selvstyrt. Den kan dykke ned til 1000 meter og være ute i månedsvis uten batteri-ladning.

 

– Forskningsfartøy slipper ned vaiere med måleinstrumenter, og får på den måten bare gjort stikkprøver. Dronen kan gjøre kontinuerlige målinger, og vi får derfor et langt bedre datamateriale som gir et bedre bilde av virkeligheten. Dette vil være fremtidens måte å samle inn data i havet på, sier Haugan.

 

– De største utfordringene vil bli å få til en god navigasjon under isen, i tillegg til å få tilgang på data. Vanligvis går glideren opp til vannoverflaten hvor den sender data til en satellitt. Under isen må vi finne andre løsninger, sier Haugan.

 

– På to år har vi hatt store framskritt med farkostene våre, og vi går stadig lengre nord. Porsangerfjorden er ett skritt nærmere Polhavet. Svalbard blir det neste. Innen to år tror jeg vi vil befinne oss i Polhavet, sier Haugan.

Video av prosjektet er tilgjengelig på forskning.no.