Norges Sildesalgslag drifter verdens største elektroniske auksjon for pelagisk fisk. Auksjonen har større omsetning enn noen av Europas største fiskehavner. 1,35 milliarder kroner av omsetningen i fjor var fisk fra utenlandske fartøyer. Det aller meste var makrell.


( 18.05.2016 )

Norges Sildesalgslag beskriver seg selv som en økonomisk interesseorganisasjon for norske fiskere av pelagisk fisk, som formidler salg av sild, makrell, lodde og andre pelagiske fiskeslag. Laget eies og styres av fiskerne, og salget foregår via elektroniske auksjoner. Norges Sildesalgslag er i dag Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk.

Gigant i internasjonalt perspektiv

Når en sammenligner omsetningen til Norges Sildesalgslag med andre auksjoner eller store fiskerihavner ser en hvilken kjempe salgslaget er. Hanstholm Fiskeauksjon, som omsetter hvitfisk, er Europas største hvitfiskauksjon målt i omsetning. I fjor omsatte auksjonen for 670 millioner danske kroner, tilsvarende cirka 840 millioner norske kroner.

I Skagen, som dominerer dansk pelagisk sektor, ble det i fjor losset fisk til en verdi av 917 millioner danske kroner, tilsvarende 1,15 milliarder norske kroner. Sildesalgslaget omsatte for 6,92 milliarder kroner.

Sildelaget 1 korr

Sildelaget eies av fiskerne. All pelagisk fisk skal omsettes gjennom laget. Foto: Jostein Saltskår/Havforskningsinstituttet

144.000 tonn fra utenlandske båter

Utenlandske fartøyer sine leveringer av makrell utgjorde alene 144.000 tonn til en verdi av 1,17 milliarder kroner. Sild solgt gjennom Sildesalgslaget av utenlandske fartøyer utgjorde til sammenligning 25.500 tonn, til en førstehåndsverdi av 135 millioner kroner.

Fisken som omsettes gjennom Sildesalgslaget ender like gjerne opp i Skagen i Danmark, Killybegs i Irland, Lerwick på Shetland som i en norsk havn. For fiskerne betyr auksjonen at de har mulighet til å finne, ikke bare en godt betalende kjøper, men også det geografiske området en ønsker å levere.

Sikrer tilgang på råstoff

For norske mottak av pelagisk fisk betyr auksjonen at de har god og enkel tilgang på pelagisk fisk så lenge det pågår fiske i Nordøst-Atlanteren. Makrellen er et godt eksempel. Norske fartøyer fisker i hovedsak makrell på høsten. Skotske fartøyer fisker den tidlig på nyåret. For norske eksportører betyr tilgangen på utenlandsk makrell at de har bedre kontinuitet i driften, og at de kan tilby sine kunder makrell i større deler av året, enn om de bare skulle levere når norske fartøyer fisket.

I tiårsperioden 2006 til 2015 solgte Sildelaget 16,5 millioner tonn pelagisk fisk til en samlet verdi 63 milliarder kroner. Kvantum varierer fra år til år. I rekordåret 2011 ble det omsatt fisk til en verdi av 8,5 milliarder kroner. Omsetningen økte fra 6,8 milliarder kroner året før, til tross for at samlet fangst falt fra 1,99 millioner tonn til 1,52 millioner tonn. Årsaken til at verdien økte var en kraftig økning i prisene på makrell og NVG-sild, en økning som mer enn kompenserte for reduserte kvoter for begge fiskeslag.

Kan passere sju milliarder i år

I fjor ble det omsatt 1,53 millioner tonn pelagisk fisk til en verdi av 6,9 milliarder kroner. I år er det i årets første kvartal omsatt 256.500 tonn fisk til en verdi av 1,7 milliarder kroner. I fjor ble det i samme periode omsatt 325.400 tonn til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Mye tyder på at Sildelaget i år kommer til å passere sju milliarder i omsetning for tredje gang i historien.