Over 40.000 tonn skotsk og shetlandsk makrell var per tirsdag kveld klokken 18.00 levert til norske mottak i år. Utenlandske båter har de siste femten år levert makrell i Norge til en førstehåndsverdi av cirka 9 milliarder kroner. Det er allerede omsatt cirka 10.000 mer skotsk makrell enn i hele januar i fjor. Norske eksportører av pelagisk fisk nyter godt av høye makrellkvoter.


( 25.01.2011 )

[raw]

Det er allerede omsatt cirka 10.000 mer skotsk makrell på Norges Sildelags auksjon enn i hele januar i fjor. Norske eksportører av pelagisk fisk nyter godt av høye makrellkvoter. De siste femten år er det meldt inn litt over 1,3 millioner tonn makrell til en verdi av nesten ni milliarder kroner. Det absolutt aller meste av denne makrellen har blitt fryst, til en viss grad filetert i Norge. Mindre mengder makrell som har blitt meldt inn som råstoff til fiskemel inngår ikke i disse tallene.

 

I fjor omsatt 56.000 tonn utenlandsk makrell til en verdi av nesten 482 millioner kroner gjennom Norges Sildesalgslag. Mye tyder nå på at britisk makrell med en førstehåndsverdi på godt over en halv milliard kroner vil finne veien til norske fryserier.

 

Allerede er det levert skotsk makrell til en verdi av godt over 360 millioner kroner til norske mottak. Norges Sildesalgslag har også hatt fangst som har blitt lagt ut på deres auksjon, men som så har blitt kjøpt av britisk kjøper. Sist torsdag meldte fartøyet Prowess inn 625 tonn fisket ved St. Kilda. Denne ble kjøpt av Fresh Catch Ltd. i Peterhead. Men bare en svært liten andel av makrellen som selges gjennom Norges Sildesalgslag blir solgt til utenlandske kjøpere.

 

Det aller meste av makrellen utenlandske fartøyer leverer er kjøpt på kontrakt av norske kjøpere. Mens utenlandske fartøyer har levert over 40.000 tonn har norske fartøyer vært opptatt med sild og lodde og derfor bare levert 2000 tonn. En tredjedel av dette er to fangster levert av Magnarson.

 

Det er fortsatt langt igjen til nivået for 10 til 15 år siden. I fireårsperioden 1978 til 2002 leverte utenlandske fartøyer mellom 128.000 og 168.000 tonn årlig til norske mottak.

 

Den største fangsten siste uke ble levert av den nederlandskkontrollerte shetlandske båten Altaire som meldte inn 2000 tonn. Fire andre pelagiske trålere, Resolute, Ocean Venture, Research og Antarctic meldte inn henholdsvis 1200, 1100, 1500 og 1050 tonn hver.

 

Også danske fartøyer ser det som økonomisk formålstjenlig å selge makrell til norske mottak. I fjor leverte danske fartøyer 6500 tonn i Norge.

 

Makrell innmeldt av utenlandske fartøyer

(Tonn)

1997

73.000

1998

132.000

1999

138.000

2000

168.000

2001

164.000

2002

128.000

2003

83.000

2004

81.000

2005

45.000

2006

38.000

2007

45.000

2008

81.000

2009

49.000

2010

56.000

2011*

51.000

Totale innmeldt 

1997 – 2011

1.322.000

* Innmeldt per 25.01.2011

[/raw]