DEL

Andøy: En unik finansieringsordning har bidratt til økt rekruttering til fiskeriyrket i Andøy kommune.


( 16.12.2016 )

Andøy har i 20 år gitt unge fiskere gunstig lån for kjøp av egne fiskebåter. Ordningen skal stimulere unge, bosatt i kommunen, til å satse på en yrkeskarriere på sjøen, og gir både rente- og avdragsfrie lån for kjøp av fiskebåt, nybygg eller kjøp av kvoter.

-Vi har sett at det er viktig å få yngre personer inn i fiskerinæringen som egne fartøyeiere og drivere, og det som skal til er penger til egenkapital. Det er kun de færreste av ungdommene som kan hoste opp den egenkapitalen som private banker krever for å få lån til båtkjøp. Det sier tidligere næringssjef i Andøy, Bjørnar Sellevoll, som legger til at betingelsene er særdeles gunstige med fire års rente- og avdragsfrie lån. I prinsippet vil det si at en som kjøper båt for to millioner kroner får 35 % av beløpet, det tilsvarer om lag 700 000 kroner forklarer han.

PÅ KAIA

Tidligere næringssjef Bjørn ar Sellevoll tok seg ofte en tur på kaia for å snakke med fiskerne. Her i hyggelig passiar med fisker Tor Wold.

Gode betingelser

I 30 år jobbet Sellevoll som næringssjef i kommunen, og var hele tiden tett på fiskerinæringen. 30.mai i år var hans siste dag på jobb. Han forteller om et godt og gjensidig tillitsforhold mellom han som næringssjef, lokalpolitikerne og fiskerne. Noe som også gjenspeiler sammensettingen i næringsstyret som behandler søknadene til fiskerifondet.

-Det har hele tiden vært enighet om at man ønsker et system der næringsstyret består av like mange representanter fra næringslivet, som fra kommunen, men der leder skal være varaordfører. Andøy næringsstyret består derfor av tre medlemmer fra næringslivet og to lokalpolitikere, som er gitt fullmakt til å gjøre vedtak om lån på særlige gunstige vilkår, slik at spesielt yngre personer har blitt hjulpet med fullfinansiering av sine fartøyprosjekter. Vi gir samme betingelser som Innovasjon Norge, men har en rentesats som er høyere enn normale banker, slik at lånetakerne ikke skal bruke dette til å cashe ut private lån, sier han. Egenkapitalen på 15 millioner kroner, som fondet bygger på, er midler kommunen satte av ved salg av aksjer i Andøy Energi på midten av 90-tallet.

MS Ainnesjenta

En fiskebåt som er kjøpt ved hjelp av fiskerifondet i Andøy, MS Ainnesjenta. Foto privat.

Lokal rekruttering

Sellevoll forteller om et jevnt kjør med kjøp og salg av båter, og etter hvert også kvoter og fiskerettigheter, med et snitt på 20 prosjektsøknader årlig. Mange unge folk, mellom 16 og 35 år, har søkt, og hadde det ikke vært for denne ordningen ville mange av dem kanskje ikke jobbet innen fiskeriene i dag tror han.

I løpet av de siste to årene har 18 unge fiskere fått tilsagn om lån til båtkjøp eller kvotekjøp, på til sammen nærmere ni millioner kroner. Han trekker frem flere av de fremadstormende unge fiskerne kommunen har gitt tilsagn til, og som de håper satser på et langt liv i næringen. Et par av dem møter han mens han tar en spasertur langs kaikanten på Andenes. Fisker Tor Wold mener ordningen har vært avgjørende for at mange kjøper seg båt. Samtidig mener han det er viktig at næringen deltar i tildelingen.

-Det er viktig at politikerne og næringen er enig om hva man ønsker med fiskeriene og satsingen på unge lokale fiskere, man kan ikke overlate alt av bestemmelser til politikerne. I dag har vi ingen lokale fiskekjøpere på Andenes, lokal tilhørighet har noe å si for forholdet til fiskere og rekruttering, mener Wold.

MS Andøyfisk

MS Andøyfisk, en fiskebåt som er kjøpt ved hjelp av fiskerifondet i Andøy. Foto privat.

Avgjørende

I rekken av fiskebåter som ligger ved kai ved servicebyggene på Andenes, ligger også 42,5 fot store Norhav.

-Det var helt avgjørende for at jeg investerte i båt i 2010 og ny båt i 2015, samt at jeg fikk investere i tilleggskvoter i 2012. Ordningen har gjort det lettere å investere i båt og kvotekjøp for mange unge fiskere, forteller Andøyfisker Eirik Norvoll. Han er medeier i Norhav, sammen med Kjell Harald Thomassen. De er to av mange unge fiskere som har fått tilsagn fra Andøy kommunens unike låneordning for å kjøpe seg fiskebåt. Norvoll er for øvrig også varamedlem til næringsstyret. Sist vinter var det fullt trøkk for han og hans medfisker på Nordhav. 200 tonn skrei ble fisket i løpet av noen hektiske uker. Det meste ble levert på fiskemottakene på Andøy.

-Det har vært et generasjonsskifte blant fiskerne i Andøy, der mange unge har kjøpt seg båt og satset på fiske. Det er stor optimisme i næringen her, forteller han. Mange av de unge i Andøy har satset på mindre og nyere sjarker, noe som har betydd at eldre fiskebåter nesten er borte.

-Det er greit med et ungt miljø med mer moderne og effektive båter. Det gjør det lettere å rekruttere flere unge i fremtiden, legger han til. Andøy består av om lag 160 yrkesfiskere og et 70-talls fiskebåter. Av disse er 66 av fartøyene under 21 meter, hvorav 49 av disse er under 11 meter. I fjor var det registrert 52 fiskere under 39 år i kommunen. Tallet har vært relativt stabilt siden 2010. Noe som tilsier at ordningen har effekt med tanke på rekruttering.

MS Andøygutt

MS Andøygutt, en fiskebåt som er kjøpt ved hjelp av fiskerifondet i Andøy. Foto privat.

Oversikt

Fiskebåter som er gitt stønadslån i Andøy
Periode 2014 og 2015
Tilsagn om lån Fiskebåt Beløp
Alenmar AS/Thomas A. Wold, Andenes MS Andøyfisk 1 000 000
Svein Markussen, Andenes MS Seiskjær 75 000
Kim Ivan Nicolaisen, Andenes MS Andøygutt 180 000
Trond Preben Kristiansen, Bleik MS Buster 171 500
Andenes Kystfisk AS/Kai Elvan, Andenes MS Franken 500 000
Jacobsen Fiskebåt AS/Svein Magne Jacobsen, Andenes MS Jan Oskar 300 000
Alenmar AS/Thomas A. Wold, Andenes MS Alenmar 490 000
Edvardsen Fiskebåt AS/Magne Edvarsen, Andenes MS Svolværgutt 300 000
Stian K og Stig Hansen, Andenes MS Ainnesjenta 500 000
Andre Klausen, Nordmela MS Amalie 350 000
Andreas Hanssen, Andenes MS Mjåsund 1 200 000
Svecat AS/Svein Roger Hansen, Andenes MS Havskøy 1 300 000
Alenmar AS/Thomas A. Wold, Andenes MS Andøyfisk* 300 000
Haraldsvik Maritim AS/Magnar Haraldsvik, Dverberg MS Triton 500 000
Straumgutt AS/Thomas A. Wold, Andenes MS Straumgutt 390 000
Nordhav Fiskeriselskap AS/Eirik Norvoll, Andenes MS Norhav 700 000
Magnus Andersen, Dverberg MS Ludvik 500 000
Tony Andrè Kaurin, Andenes Ikke navn 400 000
G.T. Madsen AS/Glenn Thomas Madsen, Bleik MS Klævtind 400 000
Soltind Kystfiske AS/Magnar Haraldsvik, Dverberg MS Soltind 400 000
Sum tilsagntil 20 prosjekter 8 956 500
*kvotekjøp

 

Andøy kommune: antall fiskere med fiske som hovedyrke
Perioden 1983 – 2015
År Ant. fiskere
1983 321
1987 282
1990 270
1995 237
1997 265
2000 229
2005 213
2007 185
2010 173
2011 176
2012 169
2013 159
2014 162
2015 158
Andøy kommune: antall fiskefartøy (pr 30.09.2016)
Under 11 m 49
11 – 14,9 m 7
15 – 20,9 m 10
Over 21 m 5

 

Andøy kommune: antall fiskere etter alder
Alder/år 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Under 20 12 9 5 4 2 4 2 2 2 1
20 – 29 74 63 45 35 21 14 17 17 15 18
30 – 39 76 61 61 55 47 48 42 39 35 33
40 – 49 64 54 45 48 41 45 46 46 50 46
50 – 59 27 31 53 42 28 28 25 20 23 27
60 – 66 8 18 15 27 25 22 21 19 19 18
67 – 69 7 1 5 2 8 12 12 8 4 4
Over 70 2 0 0 0 1 3 4 8 14 11
Totalt 270 237 229 213 173 176 169 159 162 158

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.